Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkring för allmänt ansvar och produktansvar tecknas av de flesta företag. Syftet är att skydda företaget mot skadeståndsrisker som kan uppstå till följd av att deras verksamhet eller produkter som förorsakar skador på person eller egendom.

Pensum gör dig medveten om risker och förmedlar kunskap  om hur  de kan hanteras. Vi identifierar och förebygger dem.