Specialförsäkring

Specialförsäkring.

Pensums personal har flera av branschens äldsta och mest erfarna medarbetare. Denna erfarenhet är väsentlig då ditt försäkringsbehov omfattas av försäkringar av mer speciell karaktär, som exempelvis:

  • Konsultansvarsförsäkring
  • VD- och styrelseansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Cyberförsäkring
  • Produktförsäkring

Vi analyserar och anpassar försäkringsbehovet till den verksamhet du bedriver.

Vi uppdaterar försäkringsskyddet fortlöpande om förändringar sker i verksamheten. Vi har ett helhetstänkande som bygger på att du har en nära personlig kontakt med oss.