Gymnastik

Gymnastik.

Det finns fem försäkringar som alla föreningar tillhörande Svenska Gymnastikförbundet bör ha god kännedom om;

  • Basförsäkring
  • Träningsförsäkring
  • Tävlingsförsäkring
  • Korttidsförsäkring
  • RF´s Grund- och kompletteringsförsäkring

Vilka försäkringar skall föreningen ha? Klicka här (pdf).

Olycksfallsförsäkringar för gymnaster Klicka här (pdf).

Information om Korttidsförsäkring Klick här (pdf).

Information om Redskapsförsäkring Klicka här (pdf).

Olycksfallsblankett (pdf).

Anmäl din skada genom att ringa Svedea på 0771-160 199 eller fyll i skadeblanketten här och skicka till Svedea.

Registrering och aktivering av försäkringar finns tillgängliga för försäkringsåret 2015/2016 på er kund log in.
Fr.o.m försäkringsåret 2015/2016 höjs premierna enligt nedan.

  • Träningslicens 150 kronor
  • Tävlingslicens 180 kronor
  • Basförsäkring är oförändrad.

Kontakta oss:
Ellen Fernandez
+46 8 41 00 65 18

Stina Bellander
+46 8 41 00 65 11