Studier visar att vår hjärna från tid till annan behöver varva ner. Kanske till och med gå lite på tomgång. Att helt stänga av är många gånger det bästa sättet att få nytt perspektiv och tänka i nya, kanske annorlunda banor. Många av de skarpaste och duktigaste människorna har i olika perioder helt kopplat ur sitt fokus och i samband med det fått några av sina bästa idéer.

Föreställ dig filmregissören och manusförfattaren Woody Allen få sådan skrivkramp att han helt överväger att sluta som manusförfattare och regissör. Han gör något så ovanligt som att resa bort från sitt älskade Manhattan. Kanske till Italien. Kanske för att skola om sig till gondoljär. Men så plötsligt, efter veckor av planlöst strosande upp och ner på Roms gator så fick han uppslaget till Annie Hall. Han rusar tillbaka till hotellet och börjar skriva, fortsätter på planet hem till New York och färdigställer mästerverket hemma i skrivarlyan på Manhattan. Det skulle kunnat hända.

Eller ta Marie Curie och hennes forskning om radioaktivitet. Steve Jobs och hans första persondator. Listan kan naturligtvis göras lång. Gemensamt för dessa och andra duktiga och driftiga människor är att de alla från tid till annan loggade ur, kopplade av. De stängde av mobilen eller lade ifrån sig kritan eller vad de nu behövde göra och bara stängde av. De skickade ett mejl till omvärlden eller skrev stort på svarta tavlan att nu var de inte anträffbara. Vid brådskande fall fick man helt enkelt söka någon annan eller vänta. De hade checkat ut. Tänk vilken skön känsla att bara checka ut. Man gör ingenting. Är det någon gång på året som detta är genomförbart utan att det får för stora konsekvenser så är det nu i semestertider. Tiden är inne. Gör ingenting utan fyll sommaren med tomhet. Ladda reserverna och kom tillbaka med nya idéer och möjligheter.

Peter Ågren, Pensum

 

Att investera sitt kapital kan vara det svåraste eller det enklaste. Det handlar mycket om att inte titta så mycket på vad andra gör utan att ha en egen strategi. Och att följa den. Pensums Peter Ågren ger dig sju punkter att tänka på för att bli en framgångsrik investerare.

Du måste investera. Den största risken för investerare är inte kortsiktig rörelser i marknaden utan snarare risken att inte uppnå en tillräcklig avkastning på kapitalet när det ackumuleras.

Tiden är på din sida. Långsiktighet och uthållighet gör att även blygsamma investeringar som får verka ut över tid sannolikt kommer öka till stora belopp med tiden.

En väl genomtänkt strategi. Sätt upp en väl genomtänkt strategi som innefattar din tidshorisont, din känslighet för kraftiga svängningar och det engagemang du själv kommer lägga på din förvaltning. Var noggrann och realistisk.

Impuls är din fiende. Ta bort känslor när du investerar. Ha rimliga förväntningar på framtida avkastning och undvik att ändra dessa förväntningar som svar på bruset från marknaden. Undvik att agera på vad som verkar vara unika insikter som faktiskt delas av många andra.

Ha koll på kostnaderna. Netto avkastning är helt enkelt bruttoavkastningen på din investeringsportfölj minus de kostnader den kostar dig. Håll dina investeringskostnader låga och under kontroll så de inte äter upp din avkastning. Kom dock ihåg att det som verkar billigt inte alltid är bäst.

Håll det enkelt. Grundläggande investeringar är enkla – en förnuftig fördelning mellan aktier, obligationer och kassa. Ett diversifierat urval av högklassiga värdepapper. En noggrann balansering av risk, avkastning och kostnader.

Håll fast vid din strategi. Oavsett vad som händer på marknaderna, håll fast vid din strategi. Att ändra din strategi vid fel tidpunkt kan vara det mest förödande misstag du kan göra som investerare. ”Håll strategin” är det viktigaste rådet jag kan ge dig.

 


Peter Ågren, kapitalförvaltare, Pensum Kapitalförvaltning

 

Vid alla köpeavtal där varan skall förflyttas från en ort till en annan måste det ske en transport. Oavsett transportsätt (fartyg, bil, järnväg eller flyg) utsätts varan alltid för risken att skadas, minskas eller förloras. Fartyg drabbas av hårt väder, bilar kör i diket och gods stjäls eller utsätts för omild behandling (vid lastning, om-lastning eller lossning) i hamnar och terminaler.

När du lämnar gods till en transportör är inte eventuella skador på godset transportörens problem. Enligt både inhemska och internationella lagar är transportörens ansvar kraftigt begränsat främst på två sätt. Dels till omfattning – dels beloppsmässigt. Förutsättningen för att ersättning skall utgå är att transportören är vållande till skadan. Man kan säga att han måste “rå för” vad som inträffar. Är han ansvarig, får man som kund ersättning, men till ett begränsat belopp.

Ett exempel på detta är att företaget riskerar att få en avancerad och dyr maskin ersatt endast till ett symboliskt kilopris.​ Även om du transporterar dina varor själv behövs en transportförsäkring.​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det finns försäkringar både för dig som köper och säljer varor (varuförsäkring) samt för dig som transporterar, spediterar och lagerhåller (transportör- och speditöransvar).

Varuförsäkring

Det är inte ovanligt att man som företag tror att en varutransportör är fullt ersättningsansvarig för eventuella skador på godset. Men transportörens faktiska ansvar är betydligt begränsat av ett antal lagar och regler.

Därför kan du som köper eller säljer varor behöva skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skulle skadas under transport genom att teckna varuförsäkring. Du får som regel ersättning för varornas fakturavärde + 10% i  imaginär handelsvinst.

Transportöransvar

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas. Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!


Ellen Fernandez tel: 08-65 00 41 18

 

Bild: Peter Ågren, Kapitalförvaltare, Pensum Kapitalförvaltning.

 

Att ha en bra genomtänkt strategi innebär bland annat att inte hela tiden jämföra sig med andra. Alla har vi någon gång hämnat där. Vi pratar med vänner, kollegor, läser om det i media. Om hur andra lyckas med sin förvaltning och vi önskar att det vore vi som gjort den där fantastiska investeringen, den där lyckade placeringen som i efterhand verkade så självklar. Allting faller tillbaka på vår vilja att jämföra oss med andra och den jämförelsen är kontraproduktiv och till och med skadlig. Vi har alla olika förutsättningar och investerar olika. Den enda man ska jämföra sig med är sig själv och var man själv var för några år sedan.

Extraordinära avkastningar följer extraordinär disciplin. En investerares mål bör alltid vara att göra så få investeringsbeslut som möjligt. Det betyder att du kommer att vidarebefordra många investeringar som i slutändan kommer att fungera bra utan dig. Erfarna investerare bör öppet acceptera detta. För om du följer en impuls eller en tillfällig ingivelse och det går bra har du egentligen inte lärt dig något utan du har bara haft tur. Och tur är ingenting du ska bygga din långsiktiga förvaltning på.

När du satt upp din strategi som är anpassad efter dina förutsättningar och dina mål är det viktigt att du inte jämför dig med andra investerare och deras resultat. För att vara en framgångsrik investerare måste du ha en filosofi och en process du tror på och du kan hålla fast vid även när tiderna blir svåra. Det här är väldigt viktigt. Om du inte har modet att följa din strategi och dina uppsatta mål är risken väldigt stor att du faller för något som inte alls är genomtänkt och heller inte passar din strategi. Risken blir då stor att du faller in i någon sorts konsensus och köper på toppen och säljer på botten.

Det är viktigt att notera att ingen strategi ger dig möjlighet att dra nytta av alla möjliga möjligheter eller i alla miljöer. Du måste vara villig att inte delta i allt som går upp. Bara de saker som passar din strategi. Jag minns IT-boomen 1999 och Warren Buffet. Han köpte inte IT. I början av år 2000 sa alla att nu är Buffet över som investerare. Att han var för gammal. Att han inte följde med sin tid. Men poängen var att Buffet inte köpte IT för att han inte förstod det. Det var inte för honom. Han avstod. Det är väldigt svårt och det är en väldigt jobbig och påfrestande känsla när man sitter utanför och tittar på när andra människor tjänar pengar. Ingen gillar det och risken är väldigt stor att man under sådana omständigheter kapitulerar. Och vips lämnar man sin strategi och köper på toppen och säljer på botten. Precis motsatsen till vad den uppsatta strategin sa att man skulle göra.

Varje investeringsstrategi, även om den är skickligt tillämpat, kommer att leda till miljöer för vilka den är olämpligt. Det betyder att även de bästa investerarna kommer att ha perioder med dålig prestanda. Ingen strategi går bra hela tiden. För att kunna hålla fast vid en strategi, som från tid till annan inte ger de resultat man tänkt sig, krävs disciplin och tålamod. Detta samtidigt som man hör om andra investerare som, kanske tillfälligt, lyckas kan få den mest disciplinerade investeraren att vilja byta fot och överge sin väl sammansatta och genomtänkta strategi. Det är då väldigt viktigt att gå tillbaka och jämföra med sig själv och sina förutsättningar. Till det som en gång fick dig att välja den strategin du då tog. Den strategin som är anpassad och utformad efter din egen situation och förmåga. Som på sikt ska ta dig till ditt uppsatta mål. Det kan vara mycket svårt.

 

Peter Ågren, förvaltare, Pensum.

Bild: Magnus Angenfelt, författare till boken “Världens 99 bästa investerare”.

 

Pensum arrangerar flertal events med kunder och partners under året. Onsdagen den 10 maj, höll Pensum seminariet “Investerar du som proffsen?” på Scandic Anglais i Stockholm med författaren Magnus Angenfelt och europaförvaltaren Peter Sjöholm som gästtalare. Det var ett väldigt minnesvärt och fullsatt Pensum-event på temat Världens 99 bästa investerare.

Kvällen inleddes med att Peter Ågren berättade om vikten att hålla sig till en strategi och hur Pensum tänker kring förvaltning. Därefter berättade författaren Magnus Angenfelt om hans bok ”Världens 99 bästa investerare”. Han delade med sig av sina insikter hur man lyckas att skapa god avkastning år efter år efter år.

Kvällens andra talare var förvaltare Peter Sjöholm, som vi på Pensum tror är på god väg in Magnus bok. Efter ett långt yrkesliv i bankväsendet så bestämde han sig för att fokusera på förvaltningen istället. Han satte sig i två år för att arbeta fram en matematisk formel till att eliminera bruset. Om man tar bort bruset så ser man vad bolagets riktiga värde är och det är det han har lyckats väldigt bra med. Han är i grunden en värdeinvesterare, det betyder att han tror att långsiktiga investeringar i bra bolag ger god avkastning. Det har han lyckats väldigt bra med, något som har gett Europeiska aktieportföljen 23,70 % i årlig avkastning de senaste 3 åren.

Stort tack till alla ni som deltog och gjorde kvällen till en mycket lyckad tillställning! Särskilt varmt tack till författaren Magnus Angenfelt och förvaltaren Peter Sjöholm.

 

Har ni frågor till oss eller vill veta mer kring Pensum eller Peter Sjöholms Europeiska Aktieportfölj?

Kontakta oss på post@pensum.se eller ring på 08 410 06 5 00.

 

Bild: Kåre Pettersen, Investeringsdirektör för Pensum Kapitalförvaltning.

 

År 2016 var ett succéår för Pensums diskretionära mandat, men vem är personen bakom Pensums förvaltning egentligen?  Hur ser en vanlig dag som portföljförvaltare ut? Vi träffade Pensums Investeringsdirektör, Kåre Pettersen på Café Milano i Stockholm, en solig aprilmorgon. En månad som förutom sol bjudit på snö, hagel, regn men även extra avkastning för Pensums kunder.

 

Du hade ett väldigt framgångsrikt förvaltningsresultat år 2016, trots Brexit och Trump, hur håller du koll på marknadsutvecklingen? 
Det enkla svaret är att jag läser väldigt mycket, något som jag alltid gjort sedan jag var liten. På morgonen är det mobiltelefonen eller Ipad för att följa marknadsutvecklingen i Asien, morgonnyheter (Dagens Industri, Dagens Næringsliv, E24, Hegnar och CNBC) och resultatrapporter från bolagen som vi följer under resultatsäsongen. På dagtid är det på nätet och Infront för att följa marknaden och nyhetsbilden. På kvällen är det USA på mobil/ipad och affärstidningar. Sedan läser jag morgondagens tidningar innan jag går lägger mig. De kommer ut ungefär vid klockan 21:00.

Hur ser en vanlig dag ut som Investeringsdirektör på Pensum?
Vi läser mycket makrorapporter från oberoende analysinstitut. Sedan följer vi analysrapporter från 5-6 av dem mest erkända analyshusen i Norge och Sverige. Dessutom för vi en nära dialog med förvaltningsbolagen som vi samarbetar med och är även med på olika kapitalmarknadsdagar och bolagspresentationer.

Du har tidigare arbetat som revisor, hur tycker du det har hjälpt i ditt yrke som Förvaltare?
Det är först och främst när jag läser bolagsrapporter och analysrapporter, då är det en stor fördel att ha en bakgrund som revisor.

Har du ändrat din strategi kring förvaltning över tid eller är den oförändrad sedan start?
Vi försöker att vara dynamiska och se trenderna i marknaden, och har möjligheter att ta stora indexavvikelser i portföljerna. Om jag måste nämna något som vi har ändrat sedan start, så tar vi mindre risker i våra positioner och är mer diversifierade nu i enlighet med vår syn på marknaden.

Hur ofta ändrar ni innehavet i de olika Portföljerna?
Vi ändrar om bolagen inte levererar enligt förväntningarna eller när marknadsbilden skiftar. I utdelningsportföljen har vi en omsättnings grad på 0.5, vilket betyder att ungefär hälften av aktierna byts ut varje år. Vi har något högre omsättningshastighet i tillväxtportföljen. Det ligger i både Pensums och kundens intresse att vi håller transaktionskostnaderna låga, det betyder att vi inte byter om vi inte har en god anledning.

När du väljer investeringar, vad baserar du valen på?
Ledningen, utsikter för sektorn, och bolagets teknologi. Disruption är mer än bara ett modeord. Allt fler bolag utsetts för nya typer av konkurrens och vi letar efter bolag som använder teknologi som en konkurrensfördel. Vi läser också mycket analytikerrapporter, och sätter gärna de mest positiva och mest negativa analytikerna upp mot varandra, för att bättre förstå risker och potential i bolagen.

Vad gör du på fritiden?
Det tar mycket tid att följa barnen på fritiden. Vi har tre barn som alla är aktiva med sina idrotter. Min yngsta dotter har diabetes, så vi som föräldrar följer alla hennes träningar. Och hon tränar sex dagar varje vecka. Jag ses nog ofta med en dator under armen. Som norrman så blir det mycket skidåkning på vintern hos familjens stuga på Hafjell (för alla svenskar, var det Lillehammer OS där 1994). Vi bor nära havet, så lite tid att åka båt blir det också om sommaren.

Du får 10 miljoner kronor i handen och måste placera dem direkt, vad gör du?
Med ett långsiktig perspektiv på investeringen skulle jag placera i en bred portfölj av nordiska utdelningsaktier. Då får jag ungefär 5% i årlig utdelning, och så hoppas jag på lite värdestigning i tillägg.

Vad i ditt hem visar tydligast vad du jobbar med?
Det är nog mycket om du frågar min familj, men något som sticker ut är att CNBC och Bloomberg konstant är rullande på TV:n.

Till sist: Vem är din förebild inom Finansvärlden?
Jag blir mer imponerad över innovativa företagare som bygger från noll än förvaltare som använder andras pengar. I Norge har vi till exempel Kjell Inge Rökke och Petter Stordalen, och internationellt går det inte att blunda ögonen för vad Elon Musk försöker att skapa. I förvaltningsbranschen är det många smarta människor som bygger extremt avancerade förvaltningsmodeller. Men ”Gammal är äldst”, och hantverket baserat på Benjamin Grahams investeringsteorier är lika gällande idag som det var förr.

 

Läs mer om Pensums förvaltning här. 

 

I en allt med global värld reser medarbetarna oftare och allt längre bort. Eftersom varken den anställdes hemförsäkring eller den vanliga företagsförsäkringen skyddar person eller egendom vid tjänsteresa bör en tjänstereseförsäkring finnas inom företaget. Detta oavsett om resorna sker nationellt eller internationellt.

En tjänsteresa är ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats eller bekostats av arbetsgivaren.

Resor mellan den försäkrades arbetsplats och hemmet räknas inte som tjänsteresa.

Arbetsgivaren bör välja en försäkringsgivare som specialiserat sig på tjänstereseförsäkringar och som har ett erkänt och beprövat system för skadeservice dygnet runt, oavsett var i världen skadan inträffat. Här gäller det bland annat att väga in försäkringsvillkor för risk- och krigsområden, där särskilda regler gäller.

En tjänstereseförsäkring bör omfatta följande:

  • personskydd – som bland annat ersätter läkar- och resekostnader, akut tandbehandling, merkostnad vid hemtransport, anhörigas resa till svårt skadad, extrakostnader vid sjukhusvistelse, ersättning för sveda och värk
  • bagageskydd – ersätter förlorad personlig lös egendom, företagets egendom samt resehandlingar och pengar
  • förseningsskydd – täcker resgods samt försenad person
  • kapitalbelopp – invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall och smitta
  • ansvarsskydd, rättsskydd samt överfallsskydd.

Kontakta oss för att skräddarsy er tjänstereseförsäkring info@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00

 

 

Ted Gärdestads hit från 1973 påminner oss om att våren är här och sommaren är på väg. Men innan vi kan gå barfota i gräset och på bästa sätt ta till vara på den underbara svenska sommaren har vi en stilla uppmaning. Se över din finansiella strategi.

Under våren får vi på Pensum besök av författaren Magnus Angenfelt som skrivit boken ”Världens 99 bästa investerare”. Det är en intressant skildring av hur de som anses bäst på att förvalta kapital bär sig åt. Deras resultat är häpnadsväckande eller vad säg om avkastningsresultat som 22% om året i 22 år (Carl Icahn), 15% om året i 40 år (Thomas Rowe Price) bara för att nämna några exempel. Det finns ingen röd tråd i hur de här 99 investerarna gjort för att lyckas med så fina resultat över så lång tid. Det man kan säga som är den gemensamma nämnaren är att de alla har en väl definierad strategi OCH att de håller sig till den.

Det låter enkelt men när tidningarnas löpsedlar fylls med rubriker om börsras och experter uttalar sig om att nu är nog uppgången över för den här gången, det skrivs om Brexit, Ryssland och valet i USA, är det svårt att hålla huvudet kallt och inte sälja i panik.
Det finns det en väldigt naturlig förklaring till att vi i stressade situationer agerar tvärtemot vad vi egentligen borde. Det har med höger och vänster hjärnhalva att göra. Vi fungerar nämligen så att när vi sätter upp en strategi använder vi vår vänstra hjärnhalva. Den står för logiskt tänkande, siffror och matematik, kritiskt granskande, detaljer och orsakssammanhang med mera. När vi blir stressade, exempelvis under ett extremt börsras, tar den högra hjärnhalvan över. Den går mycket på intuition, agerar på känslor, drar slutsatser intuitivt och inte följdriktigt. Använder känsla för hur saker och ting passar ihop eller hör ihop.

Det finns då en risk att vi handlar utifrån det och agerar känslomässigt i stället för logiskt, analyserande och kritiskt granskande. Detta kan medföra att vi säljer när börsen gått ned istället för att stanna upp, analysera läget och kanske till och med köpa på en tillfällig nedgång.
Med en väl genomtänkt strategi tror vi att man lättare undgår att sälja på botten och köpa på toppen utan istället förhoppningsvis gör tvärtom.
Låter det vettigt?

Låt oss sätta oss ner tillsammans och sätta upp en strategi för just din förvaltning så att höger hjärnhalva håller sig i schack nästa gång det är oro på marknaden.  Så kan du njuta av sol, vind och vatten och förhoppningsvis undvika djupa nedgångar nästa gång marknaden talar om börskaos och oro i världen.

Inbjudan till seminarium -Investerar du som proffsen?

 

Kundfordringar är i regel en av de största tillgångarna för ett företag därför är det viktigt att du har försäkrat dem.

Uteblivna betalningar försvagar ert företag och sänker dess investeringskapacitet. En kreditförsäkring skyddar ert företag mot såväl kommersiella som politiska risker. Genom att teckna en kundkreditförsäkring så minimerar ni risken för oväntade kundförluster eftersom en kreditförsäkring skyddar ert företag vid händelse av att en kund inte betalar sina leverantörsskulder till er.  


Genom att teckna en kreditförsäkring kan ni leverera era produkter eller utföra era tjänster utan att behöva riskera att ni inte får betalt för er lämnade kredit. Dessutom får ni en löpande bevakning av era kunders kreditvärdighet och kan då bli förvarnade för potentiellt dåliga betalare.
 

Det finns en rad fördelar med att låta oss hjälpa er med kreditförsäkring:

-tryggheten som följer med vetskapen om att ni får ersättning vid kundförluster

-kvalificerad och löpande bevakning av era köpare via försäkringsgivarna

-möjligheten att budgetera kostnaden för kreditförluster

-ökad kreditvärdighet

-bättre beslutsunderlag inför en ny köpare

 

Försäkringen skapar ökade finansieringsmöjligheter till bättre villkor. Värdet på panten ökar då kundfordringarna är försäkrade samtidigt som regressrisken minskar. En kundkreditförsäkring är mer prisvärd och lättare att administrera än ett ”Letter of Credit”.

Premien baseras på i vilket land köparen har sitt säte, omsättning, i vilken industri man handlar, betalningsvillkoren samt tidigare förluster.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 08 41 00 65 00 eller på info@pensum.se

 

 

 

PEQ AB har lång erfarenhet av att investera, aktivt utveckla och avyttra små och medelstora tillväxtbolag.

PEQ AB fokuserar på tydliga incitament och professionell bolagsstyrning vid utveckling av mindre entreprenörsföretag. Investeringar i mindre företag ger en högre risk, men också möjlighet till betydande avkastning genom:

• Lägre värderingsmultiplar jämfört med större bolag
• Snabbt resultat av operativa förbättringsåtgärder
• Bra marknad vid försäljning av välskötta medelstora bolag

PEQs investeringsstrategi präglas av flera viktiga principer:
• Aktiv ägare
• Tydliga målsättningar och incitament
• Utbrett nätverk och ett entreprenöriellt förhållningssätt

Varför investera i riskkapital?
Riskkapital ger riskspridning gentemot andra tillgångar som aktier, råvaror, räntepapper etc. Det har också historiskt sett gett en högre avkastning än jämförbara tillgångar (dvs investeringar i noterade bolag). Investeringar i riskkapital har inte varit lika utsatta för kraftiga värdeförändringar som investeringar på börsen.

Den nordiska riskkapitalmarknaden är väletablerad och koncentrerad till större investeringar. PEQs fokus är att förvärva och utveckla små och medelstora nordiska företag innan avyttring till en större industriell eller finansiell köpare.

Vi investerar i etablerade företag med stor tillväxtpotential, oavsett branschtillhörighet. Det övergripande målet är att strategiskt växa och stärka konkurrenskraften i de utvalda nordiska företagen. Placeringshorisonten för varje investering är cirka fem år, med ett avkastningsmål om 25% per år.

Investeringsteamet har mer än 75 års sammanlagd erfarenhet.
Investeringsteamet består av fyra personer med en sammanlagd erfarenhet på
mer än 75 år inom företagstransaktioner och affärsutveckling.

 

Kontakta oss  för att få information om PEQ Invest eller att boka ett informationsmöte med en representant från Pensum Kapitalförvaltning.

Maila oss på post@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00