Pensum och Gymnastikförbundet fördjupar samarbetet

 

Pensum och Gymnastikförbundet har ett mångårigt samarbete bakom sig. Historiskt har samarbetet fokuserat på kvinnlig AG och satsningen mot Rio 2016. Nu utvecklas och fördjupas samarbetet avsevärt. Avtalet är på tre år och uppgår totalt till drygt två miljoner kronor, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare samarbetsavtal.

Sponsring och skadeförebyggande

Avtalet är omfattar två olika områden. En sponsordel som är kopplad till hela gymnastiken och den utvecklingsmodell som svensk gymnastik arbetar med, samt ett arbete inom det medicinska området.

– Jag är mycket stolt och glad över vårt fördjupade samarbete. Pensum kommer tillsammans med andra parter att bidra med en ökad kunskap inom det skadeförebyggande området. Det är också glädjande att de ser positiva värden i hela vår verksamhet och samarbetet kommer att stärka vårt varumärke, säger Johan Fyrberg generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Det medicinska området handlar om att öka kunskapen kring skadeförebyggande frågor och i förlängningen nå ut med information och kunskap till våra gymnastikföreningar och aktiva. Men det handlar också om att bygga upp en struktur och ett nätverk inom vården, så att gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs. Utöver Pensum så är försäkringsbolaget Svedea och Riksidrottsförbundet en del av denna satsning. Just nu pågår en rekrytering till Gymnastikförbundet kring detta område, för att snabbt komma igång och driva arbetet framåt.

Pensum är glada åt samarbetet:

– Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och ytterligare stärka samarbetet med Gymnastikförbundet. Vi ser Gymnastikförbundet som väldigt professionella, spännande och kompetenta och det fördjupade samarbetet passar väldigt väl in i vår offensiva strategi att komma närmare idrotten. Framöver så är vi övertygade om att fler idrotter kan dra nytta av den kompetens som vi kommer bygga upp i samarbetet med Gymnastikförbundet, avslutar Olof Svensson, vd på Pensum.

Läs mer här.


Ett bra år för Pensums diskretionära förvaltningsmandat.


Under ett utmanande år, med låga räntor och stor osäkerhet på grund av politiska val och globala spänningar har Pensums portföljförvaltare levererat en mycket god avkastning i de diskretionära mandaten. Pensum erbjuder för närvarande sju olika diskretionära portföljer, som har givit en bättre avkastning än sina respektive jämförelselseindex.

disk-resultatI jämförelse så har Stockholmsbörsen stigit med 0,74 % under det senaste året medan den amerikanska aktiemarknaden (S&P 500) stigit med +2,25%.

Av de åtta olika diskretionära mandaten, så erbjuder vi sex allokeringsportföljer, fondportföljer. Dessa är anpassade till investerarens olika riskpreferenser, från 100 % ränteexponering till 100 % aktieexponering. Dessutom erbjuder Pensum två ”stockpicking” portföljer med Nordiska aktier. Pensum utdelning investerar i företag med bra avkastning och hög utdelning. Pensum tillväxt investerar i företag med en stor framtida intjäningspotential.

Fondportföljerna använder referensindex MSCI All Country World Index (ACWI) för aktieexponeringen och Citi SEK 12 mån SEK för ränteexponeringen. De två Nordiska aktieportföljerna använder MSCI Nordic Countries All Cap som referensindex.

Pensums fondportföljer

Portföljen med högst risk är «Offensiv», med en räntedel på upptill 30%. Därefter följer «Allokering Dynamisk» med en ränteandel på maximalt 50%, och «Allokering Moderat» med en gräns på ränteandelen på 60%, och «Allokering Defensiv», där räntedelen kan ligga på upp mot 80 %. «Allokering Räntor» var tidigare «Allokering Konservativ» och hade en liten aktieandel på upptill 20%. Från augusti reducerade vi aktieandelen till noll, och hela portföljen investeras i olika räntefonder. Denna portfölj mäts mot CitiSEK 12 mån för statsobligationer med en konstant duration på ett år. För portföljerna med större aktieandelar jämförs viktningen mot MSCI All Country World Index (vikt 100% i «Allokering Offensiv»).

 


The Neuman Collection

 

Eftersom Pensum är en av Sveriges största försäkringsmäklare för Fine Art så är kopplingen till Uppsala Auktionsverk och the Neuman Collection inte svår att se. Vi bjöd in våra kunder till en helkväll med guidad visning av the Neuman Collection av ingen mindre än Knut Knutsson, bland annat känd från Antikrundan.

Auktionen består av Bertil Neumans konstsamling. Bertil Neuman arbetade som konsult i näringslivet men hans stora passion var konst. När Bertil Neuman avled 2011 hade han skapat en konstsamling av internationell toppklass.

Samlingen – The Neuman Collection – omfattar verk av flera av de mest framstående skaparna av modern konst, bland andra Pablo Picasso, Marc Chagall, Fernand Léger och André Masson.

Pablo Picasso oljemålningen “Fillette au béret”, ett porträtt av en ung flicka i blå basker, är samlingens toppobjekt.

Verket målades 1964 och såldes på Galerie Louise Leiris i Paris av Picassos egen gallerist Louise Leiris innan Bertil Neuman ropade in det under en auktion på Sothebys i London i slutet på 70-talet.

Uppsala Auktionskammare fick uppdraget i våras.

Fram till auktionen i Uppsala den 7 december ska verken visas för förmögna konstsamlare i London, Paris och New York.

Totalt omfattar samlingen elva konstverk, varav fem har ett utropspris på mer än en miljon.

– Det samlade utropet är 22 till 33,5 miljoner, säger Magnus Bexhed, VD för Uppsala Auktionskammare.


Logga in med mobilt BankID

I oktober lanserades Pensum kapitalförvaltning sin inloggningstjänst. Nu kan du logga in med både BankID eller mobilt BankID för att se ditt innehav.

BankID är en e-legitimation som du använder till att styrka din identitet när du är ute på Internet. Det är Sveriges i särklass största e-legitimation och utfärdas av bland annat Danske Bank, Ica Banken, Handelsbanken, Ikano Bank, Carnegie fonder, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken. Ett och samma BankID kan användas hos samtliga anslutna internetbanker, företag och myndigheter.

BankID beställer du här

Mobilt BankID beställer du här