Ett bra år för Pensums diskretionära förvaltningsmandat.


Under ett utmanande år, med låga räntor och stor osäkerhet på grund av politiska val och globala spänningar har Pensums portföljförvaltare levererat en mycket god avkastning i de diskretionära mandaten. Pensum erbjuder för närvarande sju olika diskretionära portföljer, som har givit en bättre avkastning än sina respektive jämförelselseindex.

disk-resultatI jämförelse så har Stockholmsbörsen stigit med 0,74 % under det senaste året medan den amerikanska aktiemarknaden (S&P 500) stigit med +2,25%.

Av de åtta olika diskretionära mandaten, så erbjuder vi sex allokeringsportföljer, fondportföljer. Dessa är anpassade till investerarens olika riskpreferenser, från 100 % ränteexponering till 100 % aktieexponering. Dessutom erbjuder Pensum två ”stockpicking” portföljer med Nordiska aktier. Pensum utdelning investerar i företag med bra avkastning och hög utdelning. Pensum tillväxt investerar i företag med en stor framtida intjäningspotential.

Fondportföljerna använder referensindex MSCI All Country World Index (ACWI) för aktieexponeringen och Citi SEK 12 mån SEK för ränteexponeringen. De två Nordiska aktieportföljerna använder MSCI Nordic Countries All Cap som referensindex.

Pensums fondportföljer

Portföljen med högst risk är «Offensiv», med en räntedel på upptill 30%. Därefter följer «Allokering Dynamisk» med en ränteandel på maximalt 50%, och «Allokering Moderat» med en gräns på ränteandelen på 60%, och «Allokering Defensiv», där räntedelen kan ligga på upp mot 80 %. «Allokering Räntor» var tidigare «Allokering Konservativ» och hade en liten aktieandel på upptill 20%. Från augusti reducerade vi aktieandelen till noll, och hela portföljen investeras i olika räntefonder. Denna portfölj mäts mot CitiSEK 12 mån för statsobligationer med en konstant duration på ett år. För portföljerna med större aktieandelar jämförs viktningen mot MSCI All Country World Index (vikt 100% i «Allokering Offensiv»).