VD har ordet

 

Året går nu mot sitt slut och Pensum Sverige kan börja summera ett väldigt händelserikt och framgångsrikt år tillsammans med våra kunder och samarbetspartners!

Under 2016 har Pensum nått flera milstolpar i utvecklingen av den svenska verksamheten och förankrat sig som en personlig och oberoende finans och försäkringsrådgivare. Pensum har blivit en betydande aktör på finansmarknaden i Sverige, Norge och i Luxemburg. Pensum har under året gjort en satsning med ett nytt affärsområde ”Mäklarbordet” genom de nyckelrekryteringar som genomfördes i början av 2016 och har nu ett team av finansiella mäklare som har lång erfarenhet av att arbeta med olika finansiella investeringar tillsammans med sina kunder. I kombination med vårt befintliga koncept inom Kapitalförvaltning med personliga rådgivare som erbjuder individuell rådgivning och diskretionär förvaltning så är vi nu ett komplett finanshus.
Utöver ett utökat erbjudande inom kapitalförvaltningen så har våra affärsområden inom Sak- och Livförsäkringar fortsatt sin expansion med nyrekryteringar som kommer att höja den redan höga kompetens och servicenivån ytterligare en dimension under 2017.

Vilket affärsområde har gått bäst under 2016?

Samtliga affärsområden har haft en stark utveckling under året. Vi ser en stor efterfrågan från våra befintliga och nya kunder vilket glädjande nog har lett till att vi nyanställer och växer inom samtliga fyra affärsområden. En av våra absolut främsta styrkor på Pensum är att vi kan hjälpa våra företagskunder med helt skräddarsydda helhetslösningar. Om det gäller professionell förvaltning av kundens kapital, hitta det bästa kundanpassade försäkringsskyddet på marknaden eller för att se över företagets pensionsavsättningar så är vi på Pensum specialister inom samtliga utav dessa områden.
En annan enormt viktig del i vårt arbetssätt är det personliga hantverket i vårt samarbete med våra kunder och att vi på ett helt oberoende sätt kan hitta det bästa alternativet på marknaden för respektive kund.

Vad är du mest stolt över att Pensum presterat under 2016?

Det har varit ett väldigt bra år för våra diskretionära förvaltningsmandat. Under ett utmanande år, med låga räntor och stor osäkerhet har Pensums portföljförvaltare levererat en mycket god avkastning i de diskretionära mandaten. Pensum erbjuder för närvarande sju olika diskretionära portföljer, som har givit en bättre avkastning än sina respektive jämförelselseindex, den bästa portföljen mätt mot sitt jämförelseindex är Pensums aktieportfölj tillväxt som har slagit sitt index med hela 15,44%. Att alla mandat har gått så bra är vi väldigt stolta över och ännu gladare är vi för att vi har skapat högre avkastning till våra kunder!

Kan du ge oss en inblick på vad vi kan förvänta oss 2017?

2017 kommer att bli ett otroligt spännande år för Pensums kunder. Under året lovar vi nya spännande projekt med nyemissioner i nystartade fastighetsbolag samt Private Equity bolag. Det kommer att blir ännu fler trevliga seminarium och event för att bygga vidare på den redan goda personliga relationen med våra kunder. Det är fantastiskt kul att träffa våra kunder och lyssna på intressanta föreläsare som tillför något extra och vi har fått väldigt bra respons från våra i event i år.

Och till slut vad var det roligaste eventet 2016?

Det måste vara vårt event med Uppsala Auktionsverk nu i november. Då vi är en av Sveriges största försäkringsmäklare för Fine Art så är kopplingen till Uppsala Auktionsverk och the Neuman Collection inte svår att se. Det var en fantastisk kväll där vi bjöd in våra kunder till guidad visning av the Neuman Collection med unika verk av bland annat Picasso och som presenterades på ett mycket trevligt sätt av ingen mindre än Knut Knutsson, bland annat känd från Antikrundan.

Önskar alla Pensum kunder ett riktigt bra slut på året och så ser vi fram emot ett väldigt framgångsrikt år tillsammans 2017.

Olof Svensson
VD, Pensum Sverige


Donald Trump vann, vad händer nu?

 

Det börjar bli en vana.
Opinionsundersökningarna säger en sak, men folket säger något annat. På samma sätt som EU-folkomröstningen i somras med låga odds för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU, var det så sent som igår en sannolikhet på nästan 90% för att Hillary Clinton skulle bli president i Amerika. Det är bara att se fram emot den 4 december och valet i Italien. Folk vill ha en förändring!

Den asiatiska marknaden var öppen hela natten och tillsammans med valutamarknaden var det här som vi såg de första reaktionerna. Största reaktionen såg vi i Japan där Nikkei 225 indexet föll med hela 5,4 %. Övriga stora och viktiga index i asien som Kina och Indien noterade en nedgång på mindre än 1 %. I skrivande stund är Köpenhamnsbörsen upp med ca 1 % medan Oslo och Stockholmsbörsen är ner mellan 0,5-1 %. De stora europeiska indexen är nere mellan 0,5 till 2,5 %.
Chocken ser med andra ord ut att vara mer av politisk karaktär än ekonomisk.

Omedelbart efter att det gick upp för marknaden att Trump skulle vinna var det kapitalflykt till säkra värdepapper. USA 10-åriga statsobligationer sjönk från ca 1,85 % till 1,72 % vid 06-tiden svensk tid, men är nu uppe på 1,9 %. Oljepriset är nästan oförändrat från igår och guldpriset stiger med 2 %.

Norge och Sverige är öppna ekonomier med mycket handel med andra länder, och inte helt oväntat så försvagas både den norska och svenska kronan något. På sektornivå, verkar det som hälso- och försvarsindustrin klarar sig bra, medan förnyelsebar energi och transport utvecklar sig svagt. Detta är i enlighet med den politik som Trump och Clinton står för. Clinton ville fokusera hårt på förnyelsebar energi och öka investeringar i sol- och vindkraft. Clinton ville också gå hårt mot hälso- och sjukvårdssektorn i syfte att få ner priserna på läkemedel.

Trump har en omfattande plan för att “göra Amerika stort igen”. Stora skattesänkningar, ta bort regler som förhindrar tillväxt och nya arbetstillfällen, bygga ett starkt försvar, och ett antal andra punkter som ingår i planen. Vi tror investeringar i infrastruktur, som vägar, broar, flygplatser, sjukhus, etc. kommer att vara en viktig del i tillväxten. Trump har också stora planer på att dra USA ur kommersiella och frihandelsavtal som Nafta och TPP för att avvärja billiga importerade varor som produceras i lågkostnadsländer. Detta kan slå tillbaka på stora amerikanska företag med en stor exportandel. Det finns också anledning att tro att containertransportörer inte kommer att vara en vinnande sektor under de kommande dagarna.

I den mycket korta bilden blev marknadsreaktionerna mindre än man kunde förväntat med en republikansk seger. I allmänhet tenderar marknaden att överreagera vid större händelser. Korrigeringarna varar sällan mer än 10 dagar och fall på mer än fem procent har i allmänhet visat sig vara bra köpläge.

När turbulensen på marknaden lagt sig kan det vara lämpligt att överväga huruvida det nya politiska landskapet bör påverka portfölj sammansättningen. Vi tror fortfarande att Federal Reserve kommer att höja räntan i december, och därför råder vi våra kunder att vara försiktiga med statsobligationer och investment grade obligationer med långa löptider. Vi är positiva till den amerikanska dollarn, och rekommenderar sektorer såsom hälsa och ekonomi. På regional nivå, tror vi att man bör vara något försiktig med Kina som kan påverkas negativt av handelshinder, och vi tror att små till medelstora företag i USA kommer att vara mindre drabbade än företag med en stor andel export. De ekonomiska konsekvenserna av att Donald Trump blir president kommer inte att bli synliga på ett tag, men det finns anledning att tro att konsekvenserna blir mindre än befarat. Det är viktigt att komma ihåg att en stor del av den ekonomiska politiken kommer att bestämmas av kongressen, som kommer att ha en dämpande effekt på Trump. Den största risken för resten av världen är en ökad protektionism, men vi förväntar oss att retoriken dämpas inom de mest kontroversiella frågorna som Trump omtalade under valkampanjen.