Donald Trump vann, vad händer nu?

 

Det börjar bli en vana.
Opinionsundersökningarna säger en sak, men folket säger något annat. På samma sätt som EU-folkomröstningen i somras med låga odds för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU, var det så sent som igår en sannolikhet på nästan 90% för att Hillary Clinton skulle bli president i Amerika. Det är bara att se fram emot den 4 december och valet i Italien. Folk vill ha en förändring!

Den asiatiska marknaden var öppen hela natten och tillsammans med valutamarknaden var det här som vi såg de första reaktionerna. Största reaktionen såg vi i Japan där Nikkei 225 indexet föll med hela 5,4 %. Övriga stora och viktiga index i asien som Kina och Indien noterade en nedgång på mindre än 1 %. I skrivande stund är Köpenhamnsbörsen upp med ca 1 % medan Oslo och Stockholmsbörsen är ner mellan 0,5-1 %. De stora europeiska indexen är nere mellan 0,5 till 2,5 %.
Chocken ser med andra ord ut att vara mer av politisk karaktär än ekonomisk.

Omedelbart efter att det gick upp för marknaden att Trump skulle vinna var det kapitalflykt till säkra värdepapper. USA 10-åriga statsobligationer sjönk från ca 1,85 % till 1,72 % vid 06-tiden svensk tid, men är nu uppe på 1,9 %. Oljepriset är nästan oförändrat från igår och guldpriset stiger med 2 %.

Norge och Sverige är öppna ekonomier med mycket handel med andra länder, och inte helt oväntat så försvagas både den norska och svenska kronan något. På sektornivå, verkar det som hälso- och försvarsindustrin klarar sig bra, medan förnyelsebar energi och transport utvecklar sig svagt. Detta är i enlighet med den politik som Trump och Clinton står för. Clinton ville fokusera hårt på förnyelsebar energi och öka investeringar i sol- och vindkraft. Clinton ville också gå hårt mot hälso- och sjukvårdssektorn i syfte att få ner priserna på läkemedel.

Trump har en omfattande plan för att “göra Amerika stort igen”. Stora skattesänkningar, ta bort regler som förhindrar tillväxt och nya arbetstillfällen, bygga ett starkt försvar, och ett antal andra punkter som ingår i planen. Vi tror investeringar i infrastruktur, som vägar, broar, flygplatser, sjukhus, etc. kommer att vara en viktig del i tillväxten. Trump har också stora planer på att dra USA ur kommersiella och frihandelsavtal som Nafta och TPP för att avvärja billiga importerade varor som produceras i lågkostnadsländer. Detta kan slå tillbaka på stora amerikanska företag med en stor exportandel. Det finns också anledning att tro att containertransportörer inte kommer att vara en vinnande sektor under de kommande dagarna.

I den mycket korta bilden blev marknadsreaktionerna mindre än man kunde förväntat med en republikansk seger. I allmänhet tenderar marknaden att överreagera vid större händelser. Korrigeringarna varar sällan mer än 10 dagar och fall på mer än fem procent har i allmänhet visat sig vara bra köpläge.

När turbulensen på marknaden lagt sig kan det vara lämpligt att överväga huruvida det nya politiska landskapet bör påverka portfölj sammansättningen. Vi tror fortfarande att Federal Reserve kommer att höja räntan i december, och därför råder vi våra kunder att vara försiktiga med statsobligationer och investment grade obligationer med långa löptider. Vi är positiva till den amerikanska dollarn, och rekommenderar sektorer såsom hälsa och ekonomi. På regional nivå, tror vi att man bör vara något försiktig med Kina som kan påverkas negativt av handelshinder, och vi tror att små till medelstora företag i USA kommer att vara mindre drabbade än företag med en stor andel export. De ekonomiska konsekvenserna av att Donald Trump blir president kommer inte att bli synliga på ett tag, men det finns anledning att tro att konsekvenserna blir mindre än befarat. Det är viktigt att komma ihåg att en stor del av den ekonomiska politiken kommer att bestämmas av kongressen, som kommer att ha en dämpande effekt på Trump. Den största risken för resten av världen är en ökad protektionism, men vi förväntar oss att retoriken dämpas inom de mest kontroversiella frågorna som Trump omtalade under valkampanjen.