Projektplan för medicinskt stöd. Samarbete mellan Svenska Gymnastikförbundet och Pensum.

 

Pensum och Gymnastikförbundet har ett mångårigt samarbete bakom sig. Nu har samarbetet utvecklats och fördjupats avsevärt. Avtalet som tecknades hösten 2016 är på tre år och uppgår totalt till drygt två miljoner kronor, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare samarbetsavtal.

Avtalet omfattar två olika områden. En sponsordel som är kopplad till hela gymnastiken och den utvecklingsmodell som svensk gymnastik arbetar med, samt ett arbete inom det medicinska området.

Det medicinska området handlar om att öka kunskapen kring skadeförebyggande frågor och i förlängningen nå ut med information och kunskap till alla gymnastikföreningar och aktiva. Men det handlar också om att bygga upp en struktur och ett nätverk inom vården, så att gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs. Åsa Ekdahl (Gymnastikförbundet) är projektledare för det projektet och har tillsammans med en expertgrupp gjort en projektplan för att nå målen.

Syftet med projektet är att hitta strukturer för att säkerställa att föreningar, tränare och den aktive gymnasten får snabb, relevant och riktad tillgång till rätt strukturer som möjligt. Projektet har flera delar att arbeta för att uppnå detta; förebyggande genom påverkan av tränings- och tävlingsmetoder (effekt av kunskaperna från de övriga delarna), pågående genom snabbare akutstöd vid skada, uppföljande genom förbättrat efterföljande rehabiliterande arbetet och slutligen lärande genom att återföra kunskaperna från ovanstående steg in i det förebyggande. Målet är att sammanföra de identifierade aktörerna i olika sammanhang och upparbeta kanaler för samverkan och kunskapsöverföring.
Dessutom att se över det försäkringsskydd som idag finns för de aktiva utövarna och tillse att det uppfyller de krav som finns för akut vård och efterföljande rehabilitering både ur ett behandlande och ekonomiskt perspektiv.

Pensum är glada åt samarbetet:
– Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och ytterligare stärka samarbetet med Gymnastikförbundet. Vi ser Gymnastikförbundet som väldigt professionella, spännande och kompetenta och det fördjupade samarbetet passar väldigt väl in i vår offensiva strategi att komma närmare idrotten. Framöver så är vi övertygade om att fler idrotter kan dra nytta av den kompetens som vi kommer bygga upp i samarbetet med Gymnastikförbundet, avslutar Olof Svensson, vd på Pensum.


Ny Inloggning

Ny inloggning för Kapitalförvaltningen.

Pensum har under 2016  haft en stor tillväxt av kunder och har därför valt att vidareutveckla vårt handels- och rapporteringssystem genom att ingå ett samarbete med Trac Services AS som har många års erfarenhet av att utföra denna typ av tjänster. Vi kommer idag att lansera den första versionen av vår nya kundrapporterings portal. Pensum och Trac har stora ambitioner om att vidareutveckla denna portal under 2017 och alla kunder kommer att informeras via mail när de nya funktionerna lanseras.

Inloggningen till vårt nya rapporteringssystem görs via vår hemsida www.pensum.se och vi har valt Bank-ID som inloggningsalternativ för ge våra kunder den högsta möjliga säkerheten.

Ta gärna kontakt med din rådgivare för mer information.