Hög tid att teckna cyberförsäkring!

 

Det är hög tid att teckna cyberförsäkring. Datavirus, trojaner och DoS/DDoS-attacker bara några exempel på dataintrång som hackare och kriminella dagligen utsätter företag för. Allt fler företag råkar illa ut och följderna kan bli kostsamma. Med databrottsförsäkring /cyberförsäkring får du både ersättning och experthjälp.

Databrott kan bland annat avse

  • Dataintrång och/eller förlust av värdefull information
  • System- och nätverksavbrott som ger avbrott i verksam­heten på grund av att viktiga IT-system kraschar
  • Skadeståndskrav till följd av att känslig information som rör kunder/patienter/klienter läckt ut till allmänheten.
  • Cyberutpressning

Exempel på cyberangrepp kan vara följande:

Ett företag som tillverkar stålkomponenter har maskiner och utrustning med programvara i sig. Plötsligt  slutar maskinerna fungera och produktionen står still. Ingen materiell skada har inträffat.

Om det drabbade företaget har en cyberförsäkring har de tillgång till en IT-expert för att utreda händelsen där det visar sig att programvaran har infekterats med datavirus i samband med en programvaruuppdatering. Programvaran återställs och produktionen kommer åter igång. Beroende på hur länge produktionen har stått stilla så ersätts även företaget för den ekonomiska förlust som systemavbrottet har orsakat.

En ytterligare anledning att teckna cyberförsäkring är att ett nytt EU-direktiv implementeras i maj nästa år. Direktivet skärper dagens regelverk och bland annat införs ett krav på kryptering av känslig data. Likaså ställs krav på organisationen att vidta åtgärder vid ett dataintrång – en organisation som utsätts för dataintrång måste rapportera detta inom 72 timmar till tillsynsmyndigheten. Konsekvenserna vid ett regelbrott kommert att bli påtagliga. Nationella myndigheter kan utfärda böter till företag som inte sköter sig och det rör sig om upp till 4 procent av organsitationens totala omstättning. Därtill föreslår direktivet att drabbade privatpersoner ska kunna begära skadestånd om personuppgifter har läckt ut.

Ett cyberangrepp kan också vara att en medarbetare får ett mejl från en avsändare som utger sig vara hans kollega. I mejlet finns en bilaga medarbetaren öppnar. Utan att det märkts har en programvara installerats i datorn och en hacker får åtkomst till känsliga personuppgifter eller känslig företagsinformation tillhörande kunder som därefter sprids. Vissa cyberförsäkringar ger det drabbade företaget tillgång till juridiskt bistånd samt en PR expert som ser över eventuell påverkan på varumärket med anledning av händelsen. Efter att EU-direktivet trätt i kraft kan försäkringen även ersätta kostnader för att meddela de personer som drabbats av att deras uppgifter läckt ut.

I Sverige finns en handfull försäkringsbolag som har cyber och databrottsförsäkringar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt försäkring.

post@pensum.se

08 – 41 00 65 00