PEQ Invest II AB säljer Absortech för 200 MSEK

 

Den 16 januari såldes hela aktieinnehavet I Absortech. Det är den andra affären som PEQ Invest II AB gjort på kort tid och det blev också en riktigt bra affär.

Det var år 2012 som PEQ Invest II AB investerade ca 21 MSEK I Absortech för en ägarandel om 55 %. Bolaget är världsledande inom utveckling och produkter för fuktsäkring för främst containerfrakt. Under PEQ:s ledning har Absortech med stor framgång fokuserat på att utveckla och stärka försäljningen, framför allt globalt. Merparten av kunderna är internationella företag med verksamhet utanför Europa.

Genom detta arbete har Absortech fått flera nya och viktiga kunder och resultatet har mer än fördubblats mellan åren 2012 till 2016, från 10 till 21 MSEK. Absortech har nu salts för 200 MSEK.

Försäljningen av Absortech innebär att PEQ Invest II AB kommer göra en utbetalning till preferensaktieägarna innan sommaren motsvarande ca 50 procent av vad du som aktieägare har investerat I PEQ Invest II AB. Har du till exempel investerat 1 MSEK kommer du innan sommaren att erhålla en utbetalning på ca 500 000 kr.

Beslut om utdelning och inlösen kommer att tas vid ordinarie bolagsstämma som beräknas hållas I maj/juni med utbetalning I omedelbar anslutning därefter.

När denna utbetalning är genomförd har totalt 200 MSEK betalts ut till preferensaktieägarna efter försäljningarna av ILT och Absortech, vilket innebär att mer än hela den ursprungliga investeringen har återbetalats till investerarna. Den total investeringen som PEQ Invest II AB har gjort I ILT och Absortech är 28 MSEK.

I PEQ invest II AB:s portfölj finns i dag två bolag, TM progress och Gigstr.

 

Välkommen att kontakta oss för att få mer information om PEQ.