Storgata Holding AS – NOK 60 Mkr

 

 

Pensum Kapitalförvaltning agerade som Sole Bookrunner i NOK 60 Mkr Senior Secured Bond finansiering för Storgata Holding AS.

En centralt belägen detaljhandel och kontorsfastighet med utvecklingspotential. Mycket attraktiv detaljhandel plats i inner Oslo centrum. Fastighetsobligation skall refinansiera alla befintliga skulder, finansiera förvärv av aktier i Storgata 11 AS och allmänna bolagsändamål.