Högre avkastning och ökad riskspridning – Så undviker du börsturbulensen

 

 

PEQ AB har lång erfarenhet av att investera, aktivt utveckla och avyttra små och medelstora tillväxtbolag.

PEQ AB fokuserar på tydliga incitament och professionell bolagsstyrning vid utveckling av mindre entreprenörsföretag. Investeringar i mindre företag ger en högre risk, men också möjlighet till betydande avkastning genom:

• Lägre värderingsmultiplar jämfört med större bolag
• Snabbt resultat av operativa förbättringsåtgärder
• Bra marknad vid försäljning av välskötta medelstora bolag

PEQs investeringsstrategi präglas av flera viktiga principer:
• Aktiv ägare
• Tydliga målsättningar och incitament
• Utbrett nätverk och ett entreprenöriellt förhållningssätt

Varför investera i riskkapital?
Riskkapital ger riskspridning gentemot andra tillgångar som aktier, råvaror, räntepapper etc. Det har också historiskt sett gett en högre avkastning än jämförbara tillgångar (dvs investeringar i noterade bolag). Investeringar i riskkapital har inte varit lika utsatta för kraftiga värdeförändringar som investeringar på börsen.

Den nordiska riskkapitalmarknaden är väletablerad och koncentrerad till större investeringar. PEQs fokus är att förvärva och utveckla små och medelstora nordiska företag innan avyttring till en större industriell eller finansiell köpare.

Vi investerar i etablerade företag med stor tillväxtpotential, oavsett branschtillhörighet. Det övergripande målet är att strategiskt växa och stärka konkurrenskraften i de utvalda nordiska företagen. Placeringshorisonten för varje investering är cirka fem år, med ett avkastningsmål om 25% per år.

Investeringsteamet har mer än 75 års sammanlagd erfarenhet.
Investeringsteamet består av fyra personer med en sammanlagd erfarenhet på
mer än 75 år inom företagstransaktioner och affärsutveckling.

 

Kontakta oss  för att få information om PEQ Invest eller att boka ett informationsmöte med en representant från Pensum Kapitalförvaltning.

Maila oss på post@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00