Sol, vind och vatten – höga berg och djupa hav.

 

 

Ted Gärdestads hit från 1973 påminner oss om att våren är här och sommaren är på väg. Men innan vi kan gå barfota i gräset och på bästa sätt ta till vara på den underbara svenska sommaren har vi en stilla uppmaning. Se över din finansiella strategi.

Under våren får vi på Pensum besök av författaren Magnus Angenfelt som skrivit boken ”Världens 99 bästa investerare”. Det är en intressant skildring av hur de som anses bäst på att förvalta kapital bär sig åt. Deras resultat är häpnadsväckande eller vad säg om avkastningsresultat som 22% om året i 22 år (Carl Icahn), 15% om året i 40 år (Thomas Rowe Price) bara för att nämna några exempel. Det finns ingen röd tråd i hur de här 99 investerarna gjort för att lyckas med så fina resultat över så lång tid. Det man kan säga som är den gemensamma nämnaren är att de alla har en väl definierad strategi OCH att de håller sig till den.

Det låter enkelt men när tidningarnas löpsedlar fylls med rubriker om börsras och experter uttalar sig om att nu är nog uppgången över för den här gången, det skrivs om Brexit, Ryssland och valet i USA, är det svårt att hålla huvudet kallt och inte sälja i panik.
Det finns det en väldigt naturlig förklaring till att vi i stressade situationer agerar tvärtemot vad vi egentligen borde. Det har med höger och vänster hjärnhalva att göra. Vi fungerar nämligen så att när vi sätter upp en strategi använder vi vår vänstra hjärnhalva. Den står för logiskt tänkande, siffror och matematik, kritiskt granskande, detaljer och orsakssammanhang med mera. När vi blir stressade, exempelvis under ett extremt börsras, tar den högra hjärnhalvan över. Den går mycket på intuition, agerar på känslor, drar slutsatser intuitivt och inte följdriktigt. Använder känsla för hur saker och ting passar ihop eller hör ihop.

Det finns då en risk att vi handlar utifrån det och agerar känslomässigt i stället för logiskt, analyserande och kritiskt granskande. Detta kan medföra att vi säljer när börsen gått ned istället för att stanna upp, analysera läget och kanske till och med köpa på en tillfällig nedgång.
Med en väl genomtänkt strategi tror vi att man lättare undgår att sälja på botten och köpa på toppen utan istället förhoppningsvis gör tvärtom.
Låter det vettigt?

Låt oss sätta oss ner tillsammans och sätta upp en strategi för just din förvaltning så att höger hjärnhalva håller sig i schack nästa gång det är oro på marknaden.  Så kan du njuta av sol, vind och vatten och förhoppningsvis undvika djupa nedgångar nästa gång marknaden talar om börskaos och oro i världen.

Inbjudan till seminarium -Investerar du som proffsen?

 


Fokus: Kreditförsäkring

Kundfordringar är i regel en av de största tillgångarna för ett företag därför är det viktigt att du har försäkrat dem.

Uteblivna betalningar försvagar ert företag och sänker dess investeringskapacitet. En kreditförsäkring skyddar ert företag mot såväl kommersiella som politiska risker. Genom att teckna en kundkreditförsäkring så minimerar ni risken för oväntade kundförluster eftersom en kreditförsäkring skyddar ert företag vid händelse av att en kund inte betalar sina leverantörsskulder till er.  


Genom att teckna en kreditförsäkring kan ni leverera era produkter eller utföra era tjänster utan att behöva riskera att ni inte får betalt för er lämnade kredit. Dessutom får ni en löpande bevakning av era kunders kreditvärdighet och kan då bli förvarnade för potentiellt dåliga betalare.
 

Det finns en rad fördelar med att låta oss hjälpa er med kreditförsäkring:

-tryggheten som följer med vetskapen om att ni får ersättning vid kundförluster

-kvalificerad och löpande bevakning av era köpare via försäkringsgivarna

-möjligheten att budgetera kostnaden för kreditförluster

-ökad kreditvärdighet

-bättre beslutsunderlag inför en ny köpare

 

Försäkringen skapar ökade finansieringsmöjligheter till bättre villkor. Värdet på panten ökar då kundfordringarna är försäkrade samtidigt som regressrisken minskar. En kundkreditförsäkring är mer prisvärd och lättare att administrera än ett ”Letter of Credit”.

Premien baseras på i vilket land köparen har sitt säte, omsättning, i vilken industri man handlar, betalningsvillkoren samt tidigare förluster.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 08 41 00 65 00 eller på info@pensum.se