Fokus: Kreditförsäkring

Kundfordringar är i regel en av de största tillgångarna för ett företag därför är det viktigt att du har försäkrat dem.

Uteblivna betalningar försvagar ert företag och sänker dess investeringskapacitet. En kreditförsäkring skyddar ert företag mot såväl kommersiella som politiska risker. Genom att teckna en kundkreditförsäkring så minimerar ni risken för oväntade kundförluster eftersom en kreditförsäkring skyddar ert företag vid händelse av att en kund inte betalar sina leverantörsskulder till er.  


Genom att teckna en kreditförsäkring kan ni leverera era produkter eller utföra era tjänster utan att behöva riskera att ni inte får betalt för er lämnade kredit. Dessutom får ni en löpande bevakning av era kunders kreditvärdighet och kan då bli förvarnade för potentiellt dåliga betalare.
 

Det finns en rad fördelar med att låta oss hjälpa er med kreditförsäkring:

-tryggheten som följer med vetskapen om att ni får ersättning vid kundförluster

-kvalificerad och löpande bevakning av era köpare via försäkringsgivarna

-möjligheten att budgetera kostnaden för kreditförluster

-ökad kreditvärdighet

-bättre beslutsunderlag inför en ny köpare

 

Försäkringen skapar ökade finansieringsmöjligheter till bättre villkor. Värdet på panten ökar då kundfordringarna är försäkrade samtidigt som regressrisken minskar. En kundkreditförsäkring är mer prisvärd och lättare att administrera än ett ”Letter of Credit”.

Premien baseras på i vilket land köparen har sitt säte, omsättning, i vilken industri man handlar, betalningsvillkoren samt tidigare förluster.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 08 41 00 65 00 eller på info@pensum.se