Jämför dig inte med alla andra.

Bild: Peter Ågren, Kapitalförvaltare, Pensum Kapitalförvaltning.

 

Att ha en bra genomtänkt strategi innebär bland annat att inte hela tiden jämföra sig med andra. Alla har vi någon gång hämnat där. Vi pratar med vänner, kollegor, läser om det i media. Om hur andra lyckas med sin förvaltning och vi önskar att det vore vi som gjort den där fantastiska investeringen, den där lyckade placeringen som i efterhand verkade så självklar. Allting faller tillbaka på vår vilja att jämföra oss med andra och den jämförelsen är kontraproduktiv och till och med skadlig. Vi har alla olika förutsättningar och investerar olika. Den enda man ska jämföra sig med är sig själv och var man själv var för några år sedan.

Extraordinära avkastningar följer extraordinär disciplin. En investerares mål bör alltid vara att göra så få investeringsbeslut som möjligt. Det betyder att du kommer att vidarebefordra många investeringar som i slutändan kommer att fungera bra utan dig. Erfarna investerare bör öppet acceptera detta. För om du följer en impuls eller en tillfällig ingivelse och det går bra har du egentligen inte lärt dig något utan du har bara haft tur. Och tur är ingenting du ska bygga din långsiktiga förvaltning på.

När du satt upp din strategi som är anpassad efter dina förutsättningar och dina mål är det viktigt att du inte jämför dig med andra investerare och deras resultat. För att vara en framgångsrik investerare måste du ha en filosofi och en process du tror på och du kan hålla fast vid även när tiderna blir svåra. Det här är väldigt viktigt. Om du inte har modet att följa din strategi och dina uppsatta mål är risken väldigt stor att du faller för något som inte alls är genomtänkt och heller inte passar din strategi. Risken blir då stor att du faller in i någon sorts konsensus och köper på toppen och säljer på botten.

Det är viktigt att notera att ingen strategi ger dig möjlighet att dra nytta av alla möjliga möjligheter eller i alla miljöer. Du måste vara villig att inte delta i allt som går upp. Bara de saker som passar din strategi. Jag minns IT-boomen 1999 och Warren Buffet. Han köpte inte IT. I början av år 2000 sa alla att nu är Buffet över som investerare. Att han var för gammal. Att han inte följde med sin tid. Men poängen var att Buffet inte köpte IT för att han inte förstod det. Det var inte för honom. Han avstod. Det är väldigt svårt och det är en väldigt jobbig och påfrestande känsla när man sitter utanför och tittar på när andra människor tjänar pengar. Ingen gillar det och risken är väldigt stor att man under sådana omständigheter kapitulerar. Och vips lämnar man sin strategi och köper på toppen och säljer på botten. Precis motsatsen till vad den uppsatta strategin sa att man skulle göra.

Varje investeringsstrategi, även om den är skickligt tillämpat, kommer att leda till miljöer för vilka den är olämpligt. Det betyder att även de bästa investerarna kommer att ha perioder med dålig prestanda. Ingen strategi går bra hela tiden. För att kunna hålla fast vid en strategi, som från tid till annan inte ger de resultat man tänkt sig, krävs disciplin och tålamod. Detta samtidigt som man hör om andra investerare som, kanske tillfälligt, lyckas kan få den mest disciplinerade investeraren att vilja byta fot och överge sin väl sammansatta och genomtänkta strategi. Det är då väldigt viktigt att gå tillbaka och jämföra med sig själv och sina förutsättningar. Till det som en gång fick dig att välja den strategin du då tog. Den strategin som är anpassad och utformad efter din egen situation och förmåga. Som på sikt ska ta dig till ditt uppsatta mål. Det kan vara mycket svårt.

 

Peter Ågren, förvaltare, Pensum.


Fullsatt Pensum-event på temat Världens 99 bästa investerare.

Bild: Magnus Angenfelt, författare till boken “Världens 99 bästa investerare”.

 

Pensum arrangerar flertal events med kunder och partners under året. Onsdagen den 10 maj, höll Pensum seminariet “Investerar du som proffsen?” på Scandic Anglais i Stockholm med författaren Magnus Angenfelt och europaförvaltaren Peter Sjöholm som gästtalare. Det var ett väldigt minnesvärt och fullsatt Pensum-event på temat Världens 99 bästa investerare.

Kvällen inleddes med att Peter Ågren berättade om vikten att hålla sig till en strategi och hur Pensum tänker kring förvaltning. Därefter berättade författaren Magnus Angenfelt om hans bok ”Världens 99 bästa investerare”. Han delade med sig av sina insikter hur man lyckas att skapa god avkastning år efter år efter år.

Kvällens andra talare var förvaltare Peter Sjöholm, som vi på Pensum tror är på god väg in Magnus bok. Efter ett långt yrkesliv i bankväsendet så bestämde han sig för att fokusera på förvaltningen istället. Han satte sig i två år för att arbeta fram en matematisk formel till att eliminera bruset. Om man tar bort bruset så ser man vad bolagets riktiga värde är och det är det han har lyckats väldigt bra med. Han är i grunden en värdeinvesterare, det betyder att han tror att långsiktiga investeringar i bra bolag ger god avkastning. Det har han lyckats väldigt bra med, något som har gett Europeiska aktieportföljen 23,70 % i årlig avkastning de senaste 3 åren.

Stort tack till alla ni som deltog och gjorde kvällen till en mycket lyckad tillställning! Särskilt varmt tack till författaren Magnus Angenfelt och förvaltaren Peter Sjöholm.

 

Har ni frågor till oss eller vill veta mer kring Pensum eller Peter Sjöholms Europeiska Aktieportfölj?

Kontakta oss på post@pensum.se eller ring på 08 410 06 5 00.

 


”Gammal är äldst” – Intervju med Kåre Pettersen, Investeringsdirektör, Pensum.

Bild: Kåre Pettersen, Investeringsdirektör för Pensum Kapitalförvaltning.

 

År 2016 var ett succéår för Pensums diskretionära mandat, men vem är personen bakom Pensums förvaltning egentligen?  Hur ser en vanlig dag som portföljförvaltare ut? Vi träffade Pensums Investeringsdirektör, Kåre Pettersen på Café Milano i Stockholm, en solig aprilmorgon. En månad som förutom sol bjudit på snö, hagel, regn men även extra avkastning för Pensums kunder.

 

Du hade ett väldigt framgångsrikt förvaltningsresultat år 2016, trots Brexit och Trump, hur håller du koll på marknadsutvecklingen? 
Det enkla svaret är att jag läser väldigt mycket, något som jag alltid gjort sedan jag var liten. På morgonen är det mobiltelefonen eller Ipad för att följa marknadsutvecklingen i Asien, morgonnyheter (Dagens Industri, Dagens Næringsliv, E24, Hegnar och CNBC) och resultatrapporter från bolagen som vi följer under resultatsäsongen. På dagtid är det på nätet och Infront för att följa marknaden och nyhetsbilden. På kvällen är det USA på mobil/ipad och affärstidningar. Sedan läser jag morgondagens tidningar innan jag går lägger mig. De kommer ut ungefär vid klockan 21:00.

Hur ser en vanlig dag ut som Investeringsdirektör på Pensum?
Vi läser mycket makrorapporter från oberoende analysinstitut. Sedan följer vi analysrapporter från 5-6 av dem mest erkända analyshusen i Norge och Sverige. Dessutom för vi en nära dialog med förvaltningsbolagen som vi samarbetar med och är även med på olika kapitalmarknadsdagar och bolagspresentationer.

Du har tidigare arbetat som revisor, hur tycker du det har hjälpt i ditt yrke som Förvaltare?
Det är först och främst när jag läser bolagsrapporter och analysrapporter, då är det en stor fördel att ha en bakgrund som revisor.

Har du ändrat din strategi kring förvaltning över tid eller är den oförändrad sedan start?
Vi försöker att vara dynamiska och se trenderna i marknaden, och har möjligheter att ta stora indexavvikelser i portföljerna. Om jag måste nämna något som vi har ändrat sedan start, så tar vi mindre risker i våra positioner och är mer diversifierade nu i enlighet med vår syn på marknaden.

Hur ofta ändrar ni innehavet i de olika Portföljerna?
Vi ändrar om bolagen inte levererar enligt förväntningarna eller när marknadsbilden skiftar. I utdelningsportföljen har vi en omsättnings grad på 0.5, vilket betyder att ungefär hälften av aktierna byts ut varje år. Vi har något högre omsättningshastighet i tillväxtportföljen. Det ligger i både Pensums och kundens intresse att vi håller transaktionskostnaderna låga, det betyder att vi inte byter om vi inte har en god anledning.

När du väljer investeringar, vad baserar du valen på?
Ledningen, utsikter för sektorn, och bolagets teknologi. Disruption är mer än bara ett modeord. Allt fler bolag utsetts för nya typer av konkurrens och vi letar efter bolag som använder teknologi som en konkurrensfördel. Vi läser också mycket analytikerrapporter, och sätter gärna de mest positiva och mest negativa analytikerna upp mot varandra, för att bättre förstå risker och potential i bolagen.

Vad gör du på fritiden?
Det tar mycket tid att följa barnen på fritiden. Vi har tre barn som alla är aktiva med sina idrotter. Min yngsta dotter har diabetes, så vi som föräldrar följer alla hennes träningar. Och hon tränar sex dagar varje vecka. Jag ses nog ofta med en dator under armen. Som norrman så blir det mycket skidåkning på vintern hos familjens stuga på Hafjell (för alla svenskar, var det Lillehammer OS där 1994). Vi bor nära havet, så lite tid att åka båt blir det också om sommaren.

Du får 10 miljoner kronor i handen och måste placera dem direkt, vad gör du?
Med ett långsiktig perspektiv på investeringen skulle jag placera i en bred portfölj av nordiska utdelningsaktier. Då får jag ungefär 5% i årlig utdelning, och så hoppas jag på lite värdestigning i tillägg.

Vad i ditt hem visar tydligast vad du jobbar med?
Det är nog mycket om du frågar min familj, men något som sticker ut är att CNBC och Bloomberg konstant är rullande på TV:n.

Till sist: Vem är din förebild inom Finansvärlden?
Jag blir mer imponerad över innovativa företagare som bygger från noll än förvaltare som använder andras pengar. I Norge har vi till exempel Kjell Inge Rökke och Petter Stordalen, och internationellt går det inte att blunda ögonen för vad Elon Musk försöker att skapa. I förvaltningsbranschen är det många smarta människor som bygger extremt avancerade förvaltningsmodeller. Men ”Gammal är äldst”, och hantverket baserat på Benjamin Grahams investeringsteorier är lika gällande idag som det var förr.

 

Läs mer om Pensums förvaltning här. 


Fokus: Tjänstereseförsäkring

 

I en allt med global värld reser medarbetarna oftare och allt längre bort. Eftersom varken den anställdes hemförsäkring eller den vanliga företagsförsäkringen skyddar person eller egendom vid tjänsteresa bör en tjänstereseförsäkring finnas inom företaget. Detta oavsett om resorna sker nationellt eller internationellt.

En tjänsteresa är ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats eller bekostats av arbetsgivaren.

Resor mellan den försäkrades arbetsplats och hemmet räknas inte som tjänsteresa.

Arbetsgivaren bör välja en försäkringsgivare som specialiserat sig på tjänstereseförsäkringar och som har ett erkänt och beprövat system för skadeservice dygnet runt, oavsett var i världen skadan inträffat. Här gäller det bland annat att väga in försäkringsvillkor för risk- och krigsområden, där särskilda regler gäller.

En tjänstereseförsäkring bör omfatta följande:

  • personskydd – som bland annat ersätter läkar- och resekostnader, akut tandbehandling, merkostnad vid hemtransport, anhörigas resa till svårt skadad, extrakostnader vid sjukhusvistelse, ersättning för sveda och värk
  • bagageskydd – ersätter förlorad personlig lös egendom, företagets egendom samt resehandlingar och pengar
  • förseningsskydd – täcker resgods samt försenad person
  • kapitalbelopp – invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall och smitta
  • ansvarsskydd, rättsskydd samt överfallsskydd.

Kontakta oss för att skräddarsy er tjänstereseförsäkring info@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00