Fokus: Tjänstereseförsäkring

 

I en allt med global värld reser medarbetarna oftare och allt längre bort. Eftersom varken den anställdes hemförsäkring eller den vanliga företagsförsäkringen skyddar person eller egendom vid tjänsteresa bör en tjänstereseförsäkring finnas inom företaget. Detta oavsett om resorna sker nationellt eller internationellt.

En tjänsteresa är ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats eller bekostats av arbetsgivaren.

Resor mellan den försäkrades arbetsplats och hemmet räknas inte som tjänsteresa.

Arbetsgivaren bör välja en försäkringsgivare som specialiserat sig på tjänstereseförsäkringar och som har ett erkänt och beprövat system för skadeservice dygnet runt, oavsett var i världen skadan inträffat. Här gäller det bland annat att väga in försäkringsvillkor för risk- och krigsområden, där särskilda regler gäller.

En tjänstereseförsäkring bör omfatta följande:

  • personskydd – som bland annat ersätter läkar- och resekostnader, akut tandbehandling, merkostnad vid hemtransport, anhörigas resa till svårt skadad, extrakostnader vid sjukhusvistelse, ersättning för sveda och värk
  • bagageskydd – ersätter förlorad personlig lös egendom, företagets egendom samt resehandlingar och pengar
  • förseningsskydd – täcker resgods samt försenad person
  • kapitalbelopp – invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall och smitta
  • ansvarsskydd, rättsskydd samt överfallsskydd.

Kontakta oss för att skräddarsy er tjänstereseförsäkring info@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00