Jämför dig inte med alla andra.

Bild: Peter Ågren, Kapitalförvaltare, Pensum Kapitalförvaltning.

 

Att ha en bra genomtänkt strategi innebär bland annat att inte hela tiden jämföra sig med andra. Alla har vi någon gång hämnat där. Vi pratar med vänner, kollegor, läser om det i media. Om hur andra lyckas med sin förvaltning och vi önskar att det vore vi som gjort den där fantastiska investeringen, den där lyckade placeringen som i efterhand verkade så självklar. Allting faller tillbaka på vår vilja att jämföra oss med andra och den jämförelsen är kontraproduktiv och till och med skadlig. Vi har alla olika förutsättningar och investerar olika. Den enda man ska jämföra sig med är sig själv och var man själv var för några år sedan.

Extraordinära avkastningar följer extraordinär disciplin. En investerares mål bör alltid vara att göra så få investeringsbeslut som möjligt. Det betyder att du kommer att vidarebefordra många investeringar som i slutändan kommer att fungera bra utan dig. Erfarna investerare bör öppet acceptera detta. För om du följer en impuls eller en tillfällig ingivelse och det går bra har du egentligen inte lärt dig något utan du har bara haft tur. Och tur är ingenting du ska bygga din långsiktiga förvaltning på.

När du satt upp din strategi som är anpassad efter dina förutsättningar och dina mål är det viktigt att du inte jämför dig med andra investerare och deras resultat. För att vara en framgångsrik investerare måste du ha en filosofi och en process du tror på och du kan hålla fast vid även när tiderna blir svåra. Det här är väldigt viktigt. Om du inte har modet att följa din strategi och dina uppsatta mål är risken väldigt stor att du faller för något som inte alls är genomtänkt och heller inte passar din strategi. Risken blir då stor att du faller in i någon sorts konsensus och köper på toppen och säljer på botten.

Det är viktigt att notera att ingen strategi ger dig möjlighet att dra nytta av alla möjliga möjligheter eller i alla miljöer. Du måste vara villig att inte delta i allt som går upp. Bara de saker som passar din strategi. Jag minns IT-boomen 1999 och Warren Buffet. Han köpte inte IT. I början av år 2000 sa alla att nu är Buffet över som investerare. Att han var för gammal. Att han inte följde med sin tid. Men poängen var att Buffet inte köpte IT för att han inte förstod det. Det var inte för honom. Han avstod. Det är väldigt svårt och det är en väldigt jobbig och påfrestande känsla när man sitter utanför och tittar på när andra människor tjänar pengar. Ingen gillar det och risken är väldigt stor att man under sådana omständigheter kapitulerar. Och vips lämnar man sin strategi och köper på toppen och säljer på botten. Precis motsatsen till vad den uppsatta strategin sa att man skulle göra.

Varje investeringsstrategi, även om den är skickligt tillämpat, kommer att leda till miljöer för vilka den är olämpligt. Det betyder att även de bästa investerarna kommer att ha perioder med dålig prestanda. Ingen strategi går bra hela tiden. För att kunna hålla fast vid en strategi, som från tid till annan inte ger de resultat man tänkt sig, krävs disciplin och tålamod. Detta samtidigt som man hör om andra investerare som, kanske tillfälligt, lyckas kan få den mest disciplinerade investeraren att vilja byta fot och överge sin väl sammansatta och genomtänkta strategi. Det är då väldigt viktigt att gå tillbaka och jämföra med sig själv och sina förutsättningar. Till det som en gång fick dig att välja den strategin du då tog. Den strategin som är anpassad och utformad efter din egen situation och förmåga. Som på sikt ska ta dig till ditt uppsatta mål. Det kan vara mycket svårt.

 

Peter Ågren, förvaltare, Pensum.