Töm bollen!

 

Studier visar att vår hjärna från tid till annan behöver varva ner. Kanske till och med gå lite på tomgång. Att helt stänga av är många gånger det bästa sättet att få nytt perspektiv och tänka i nya, kanske annorlunda banor. Många av de skarpaste och duktigaste människorna har i olika perioder helt kopplat ur sitt fokus och i samband med det fått några av sina bästa idéer.

Föreställ dig filmregissören och manusförfattaren Woody Allen få sådan skrivkramp att han helt överväger att sluta som manusförfattare och regissör. Han gör något så ovanligt som att resa bort från sitt älskade Manhattan. Kanske till Italien. Kanske för att skola om sig till gondoljär. Men så plötsligt, efter veckor av planlöst strosande upp och ner på Roms gator så fick han uppslaget till Annie Hall. Han rusar tillbaka till hotellet och börjar skriva, fortsätter på planet hem till New York och färdigställer mästerverket hemma i skrivarlyan på Manhattan. Det skulle kunnat hända.

Eller ta Marie Curie och hennes forskning om radioaktivitet. Steve Jobs och hans första persondator. Listan kan naturligtvis göras lång. Gemensamt för dessa och andra duktiga och driftiga människor är att de alla från tid till annan loggade ur, kopplade av. De stängde av mobilen eller lade ifrån sig kritan eller vad de nu behövde göra och bara stängde av. De skickade ett mejl till omvärlden eller skrev stort på svarta tavlan att nu var de inte anträffbara. Vid brådskande fall fick man helt enkelt söka någon annan eller vänta. De hade checkat ut. Tänk vilken skön känsla att bara checka ut. Man gör ingenting. Är det någon gång på året som detta är genomförbart utan att det får för stora konsekvenser så är det nu i semestertider. Tiden är inne. Gör ingenting utan fyll sommaren med tomhet. Ladda reserverna och kom tillbaka med nya idéer och möjligheter.

Peter Ågren, Pensum


Sju punkter för den framgångsrike investeraren

 

Att investera sitt kapital kan vara det svåraste eller det enklaste. Det handlar mycket om att inte titta så mycket på vad andra gör utan att ha en egen strategi. Och att följa den. Pensums Peter Ågren ger dig sju punkter att tänka på för att bli en framgångsrik investerare.

Du måste investera. Den största risken för investerare är inte kortsiktig rörelser i marknaden utan snarare risken att inte uppnå en tillräcklig avkastning på kapitalet när det ackumuleras.

Tiden är på din sida. Långsiktighet och uthållighet gör att även blygsamma investeringar som får verka ut över tid sannolikt kommer öka till stora belopp med tiden.

En väl genomtänkt strategi. Sätt upp en väl genomtänkt strategi som innefattar din tidshorisont, din känslighet för kraftiga svängningar och det engagemang du själv kommer lägga på din förvaltning. Var noggrann och realistisk.

Impuls är din fiende. Ta bort känslor när du investerar. Ha rimliga förväntningar på framtida avkastning och undvik att ändra dessa förväntningar som svar på bruset från marknaden. Undvik att agera på vad som verkar vara unika insikter som faktiskt delas av många andra.

Ha koll på kostnaderna. Netto avkastning är helt enkelt bruttoavkastningen på din investeringsportfölj minus de kostnader den kostar dig. Håll dina investeringskostnader låga och under kontroll så de inte äter upp din avkastning. Kom dock ihåg att det som verkar billigt inte alltid är bäst.

Håll det enkelt. Grundläggande investeringar är enkla – en förnuftig fördelning mellan aktier, obligationer och kassa. Ett diversifierat urval av högklassiga värdepapper. En noggrann balansering av risk, avkastning och kostnader.

Håll fast vid din strategi. Oavsett vad som händer på marknaderna, håll fast vid din strategi. Att ändra din strategi vid fel tidpunkt kan vara det mest förödande misstag du kan göra som investerare. ”Håll strategin” är det viktigaste rådet jag kan ge dig.

 


Peter Ågren, kapitalförvaltare, Pensum Kapitalförvaltning


Har du rätt försäkring vid transport?

 

Vid alla köpeavtal där varan skall förflyttas från en ort till en annan måste det ske en transport. Oavsett transportsätt (fartyg, bil, järnväg eller flyg) utsätts varan alltid för risken att skadas, minskas eller förloras. Fartyg drabbas av hårt väder, bilar kör i diket och gods stjäls eller utsätts för omild behandling (vid lastning, om-lastning eller lossning) i hamnar och terminaler.

När du lämnar gods till en transportör är inte eventuella skador på godset transportörens problem. Enligt både inhemska och internationella lagar är transportörens ansvar kraftigt begränsat främst på två sätt. Dels till omfattning – dels beloppsmässigt. Förutsättningen för att ersättning skall utgå är att transportören är vållande till skadan. Man kan säga att han måste “rå för” vad som inträffar. Är han ansvarig, får man som kund ersättning, men till ett begränsat belopp.

Ett exempel på detta är att företaget riskerar att få en avancerad och dyr maskin ersatt endast till ett symboliskt kilopris.​ Även om du transporterar dina varor själv behövs en transportförsäkring.​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det finns försäkringar både för dig som köper och säljer varor (varuförsäkring) samt för dig som transporterar, spediterar och lagerhåller (transportör- och speditöransvar).

Varuförsäkring

Det är inte ovanligt att man som företag tror att en varutransportör är fullt ersättningsansvarig för eventuella skador på godset. Men transportörens faktiska ansvar är betydligt begränsat av ett antal lagar och regler.

Därför kan du som köper eller säljer varor behöva skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skulle skadas under transport genom att teckna varuförsäkring. Du får som regel ersättning för varornas fakturavärde + 10% i  imaginär handelsvinst.

Transportöransvar

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas. Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!


Ellen Fernandez tel: 08-65 00 41 18