Har du rätt försäkring vid transport?

 

Vid alla köpeavtal där varan skall förflyttas från en ort till en annan måste det ske en transport. Oavsett transportsätt (fartyg, bil, järnväg eller flyg) utsätts varan alltid för risken att skadas, minskas eller förloras. Fartyg drabbas av hårt väder, bilar kör i diket och gods stjäls eller utsätts för omild behandling (vid lastning, om-lastning eller lossning) i hamnar och terminaler.

När du lämnar gods till en transportör är inte eventuella skador på godset transportörens problem. Enligt både inhemska och internationella lagar är transportörens ansvar kraftigt begränsat främst på två sätt. Dels till omfattning – dels beloppsmässigt. Förutsättningen för att ersättning skall utgå är att transportören är vållande till skadan. Man kan säga att han måste “rå för” vad som inträffar. Är han ansvarig, får man som kund ersättning, men till ett begränsat belopp.

Ett exempel på detta är att företaget riskerar att få en avancerad och dyr maskin ersatt endast till ett symboliskt kilopris.​ Även om du transporterar dina varor själv behövs en transportförsäkring.​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det finns försäkringar både för dig som köper och säljer varor (varuförsäkring) samt för dig som transporterar, spediterar och lagerhåller (transportör- och speditöransvar).

Varuförsäkring

Det är inte ovanligt att man som företag tror att en varutransportör är fullt ersättningsansvarig för eventuella skador på godset. Men transportörens faktiska ansvar är betydligt begränsat av ett antal lagar och regler.

Därför kan du som köper eller säljer varor behöva skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skulle skadas under transport genom att teckna varuförsäkring. Du får som regel ersättning för varornas fakturavärde + 10% i  imaginär handelsvinst.

Transportöransvar

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas. Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!


Ellen Fernandez tel: 08-65 00 41 18