Sju punkter för den framgångsrike investeraren

 

Att investera sitt kapital kan vara det svåraste eller det enklaste. Det handlar mycket om att inte titta så mycket på vad andra gör utan att ha en egen strategi. Och att följa den. Pensums Peter Ågren ger dig sju punkter att tänka på för att bli en framgångsrik investerare.

Du måste investera. Den största risken för investerare är inte kortsiktig rörelser i marknaden utan snarare risken att inte uppnå en tillräcklig avkastning på kapitalet när det ackumuleras.

Tiden är på din sida. Långsiktighet och uthållighet gör att även blygsamma investeringar som får verka ut över tid sannolikt kommer öka till stora belopp med tiden.

En väl genomtänkt strategi. Sätt upp en väl genomtänkt strategi som innefattar din tidshorisont, din känslighet för kraftiga svängningar och det engagemang du själv kommer lägga på din förvaltning. Var noggrann och realistisk.

Impuls är din fiende. Ta bort känslor när du investerar. Ha rimliga förväntningar på framtida avkastning och undvik att ändra dessa förväntningar som svar på bruset från marknaden. Undvik att agera på vad som verkar vara unika insikter som faktiskt delas av många andra.

Ha koll på kostnaderna. Netto avkastning är helt enkelt bruttoavkastningen på din investeringsportfölj minus de kostnader den kostar dig. Håll dina investeringskostnader låga och under kontroll så de inte äter upp din avkastning. Kom dock ihåg att det som verkar billigt inte alltid är bäst.

Håll det enkelt. Grundläggande investeringar är enkla – en förnuftig fördelning mellan aktier, obligationer och kassa. Ett diversifierat urval av högklassiga värdepapper. En noggrann balansering av risk, avkastning och kostnader.

Håll fast vid din strategi. Oavsett vad som händer på marknaderna, håll fast vid din strategi. Att ändra din strategi vid fel tidpunkt kan vara det mest förödande misstag du kan göra som investerare. ”Håll strategin” är det viktigaste rådet jag kan ge dig.

 


Peter Ågren, kapitalförvaltare, Pensum Kapitalförvaltning