Fondadministration

Fondadministration.

Luxemburg är mitt i Europa för etablering av fonder i olika strukturer. Med vår närvaro i Luxemburg samt vår expertis och erfarenhet inom detta område, har vi goda möjligheter att hjälpa företag med etablering, drift, administration och förvaltning av fonder.