Sak/Företag

Pensum Företag ger dig trygghet.

Pensum Företag är vårt affärsområde som avser sakförsäkringar. Vi analyserar och identifierar ditt företags risker och ansvar. Med risk avser vi fysiska risker t.ex brand, vatten eller inbrott. Med ansvar avser vi juridiska risker där vi medverkar till att avgränsa och minimera skadeståndskrav som kan riktas mot dig.

Vi hjälper dig att hantera risker för objekt och föremål såväl som ansvarsfrågor som kan uppstå i samband med den verksamhet du bedriver. I vår dagliga miljö och verksamhet utsätts vi alla ständigt för risker, både fysiska och juridiska. Försäkring är ett sätt att hantera risk, men långt ifrån det enda. Pensum gör dig medveten om risker och förmedlar kunskapen om hur de kan hanteras. Vi identifierar och förebygger dem, genom försäkringsupphandling och hjälper dig vid skadehantering.

Vårt mål är att skydda liv, egendom och verksamhetens fortbestånd samt att hålla kostnader för detta på en rimlig nivå. Som kund hos Pensum Företag får du tillgång till kvalificerad försäkringsrådgivning utifrån en helhetssyn. Våra rådgivare är jurister och ekonomer, med mångårig dokumenterad kompetens och branscherfarenhet. Vi ser till att ditt företag är rätt försäkrat vid rätt tillfälle till rätt pris.