Övriga företagsförsäkringar

Övriga företagsförsäkringar.

Vi tar aldrig ett uppdrag för givet, eftersom vi vet att ett förtroende är något som vi alltid måste förtjäna. Samtliga risker måste identifieras och värderas. Försäkringsprodukter vi alltid diskuterar är:

  • Tjänstereseförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring

Som kund hos Pensum får du alltid tillgång till kvalificerad försäkringsrådgivning utifrån en helhetssyn.