Transportförsäkring

Transportförsäkring.

Vi erbjuder transportförsäkringar och åkeriförsäkringar till företag och industrier. Inom dessa områden har vi hög kompetens och lång erfarenhet av såväl nationella som internationella affärer.

Varor som exporteras eller importeras utgör ett betydande värde för köpare och säljare. Inget transportsätt är riskfritt. Varor som transporteras med fartyg, bil, järnväg och flyg skadas eller försvinner dagligen.

Kontakt:
Ellen Fernandez
+46 8 41 00 65 18