Vid skada

Pensums service vid skador.

På Pensum har vi en lång och gedigen erfarenhet av skadereglering. Vi ger dig därför möjlighet att diskutera inträffade skador på jämbördig nivå med bolagens skadereglerare och  bevakar så att du får ut den ersättning du har rätt till.

Vi följer din skada från anmälan tills att ärendet är slutreglerat och du har fått ut din ersättning.

För att handläggningen av en skada skall gå så smidigt som möjligt kräver försäkringsbolagen i vissa fall omfattande information. Som kund hos Pensum hjälper vi dig att ta fram nödvändig information.

Gör din skadeanmälan direkt på webbplatsen:
Logga in på ditt försäkringsbolags hemsida och fyll i en skadeanmälan på ett par minuter och skicka. Om det behövs kontaktar vi ditt bolag för att komplettera din anmälan.

Ring bolagets skadejour för akuta skador:
Bolagens skadejour är öppet dygnet runt. Telefonnumret finns på bolagets hemsida. Skador som inte är akuta anmäler du enligt ovan. Skriv ut och  lägg den på närmsta postlåda.