Konst/Fine art

Fine Art försäkring

Det krävs både expertis, passion och tid att bygga upp en verksamhet som konst- och antikvitetshandlare eller att driva ett galleri. Vi inser den stolthet en privat samlare känner för sin samling och hur viktigt det är med en bra försäkring.

Pensum har äran att vara Sveriges främsta försäkringsförmedlare inom Konst- och Fine Art försäkring. Vi försäkrar alltifrån Sveriges största auktionshus till mindre gallerier och förmögna privata samlare. Försäkringen är skräddarsydd utifrån varje kunds önskemål och behov.

 

Försäkringen i korthet

– Försäkringen är en Allriskförsäkring som omfattar förutom brand, inbrott och vatten även “plötsligt och oförutsedd skada”, rån, stöld, bräckageskada samt stöld utan påvisat inbrott.

– Försäkringsbelopp per försäkringsställe fastställs individuellt och gäller som första riskbelopp samt flytande mellan de olika adresserna.

– Försäkringen omfattar utökat skydd för verk i par och set.

 

Vill ni veta mer? Kontakta vår Fine Art förmedlare:
Lars Brannemark
+46 76 344 20 50
lars.brannemark@pensum.se

Lotta Ardell
+46 70 713 6008
charlotte.ardell@pensum.se