Företag

Vi tar ett helhetsgrepp. Du kan ta det lugnt.

Pensum erbjuder sina kundföretag och deras anställda överblick och kontroll över behovet av försäkringar och pensioner. Vi sköter allt praktiskt och ger dig full insyn genom vår internetbaserade kommunikation.

Vi paketerar kundens försäkringar och tjänstepensioner – och hanterar all administration. Vår totala service förenklar kundens arbete med tjänstepensionen.

Vi erbjuder företaget och dess anställda ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga och hjälper företagets nyckelpersoner med rätt försäkring för att minimera sjukfrånvaro.