Generationsskiften/ Ägarfrågor

Tänk efter före.

Många företag kommer förr eller senare att genomgå ett generationsskifte, säljas eller avvecklas. Som försäkringsförmedlare får vi ofta löpande kontakt med företagare långt innan dessa frågor blir aktuella. Vi ser ett växande behov och har valt att specialisera oss inom detta område genom att ta fram en effektiv arbetsprocess som med fördel kan påbörjas i god tid innan en försäljning eller ett generationsskifte blir aktuellt.

För att optimera genomförandet och analys av de ekonomiska konsekvenserna krävs en noggrann planering och deltagande från flera olika sakkunniga, bland annat inom revision, juridik, kapitalförvaltning, företagsförmedling och banker. Vi har ett brett nätverk av externa samarbetspartners som vi gärna delar med oss av.