Privat

Vad du än gör, gör något.

Livet efter arbetslivet ska också levas. Helst så bra som möjligt. God ekonomi i livet efter arbetslivet ger möjligheter och är därför också en viktig del i välbefinnandet. Statens bidrag är dock begränsat. Du måste helt enkelt se om ditt eget hus så tidigt som möjligt, antingen via din arbetsgivare eller genom eget sparande. Helst både och. Och trots att avdragsrätten för privat pensionssparande numera tillhör historien finns det andra alternativ och möjligheter. Låt oss komma med förslag redan idag.