Sport

Pensum är med i matchen!

Sport är idag en högintensiv verksamhet där många aktiva redan från barnsben är inställda på en framgångsrik karriär. Den drömmen kan lätt raseras om inte respektive förbund eller klubb ordnat ett gott försäkringsskydd för sina aktiva.

Pensum är med i matchen.
Vi intresserar oss lika mycket för breddidrottens behov av kollektiva försäkringar som för elitidrottens behov av individuellt anpassade lösningar. Försäkringar inom sport har många likheter med vanliga försäkringar men med en avgörande skillnad, att de till hela sin utformning är anpassade till sin speciella verksamhet. Olika idrotter kräver därför olika lösningar. Vi analyserar varje situation och skräddarsyr därefter lösningar som matchar behov och önskemål. I vår jakt att optimera dessa lösningar, jämför och utvärderar vi ständigt marknadens utbud, såväl i Sverige som internationellt. Denna trygghet skall bidra till att idrottsutövaren helt skall kunna fokusera på sitt mål.