Träningscenterförsäkring

En specialförsäkring för ditt träningscenter
och dina instruktörer.

Försäkringen är en heltäckande försäkringslösning som är skräddarsydd för ditt träningscenter. Den omfattar både egendom och skadeståndsansvar för ditt företag och dina anställda.

Försäkringen är framtagen efter en omfattande riskanalys vilket ger dig en trygghet. Vårt mål är att erbjuda dig en bättre försäkring och service med en lägre försäkringspremie.

Vad ingår i grundförsäkringen?

Egendomsförsäkring – en bred allriskförsäkring för alla dina tillhörigheter.
Allt lösöre som du äger, leasar eller har försäkringsansvar för, samt glasskador täcks av försäkringen. Även lösöre som lagras på andra platser än gymmet, till exempel hemma hos en anställd täcks av försäkringen.

Värdesaker och annat som tillhör anställda och kunder som utsätts för en försäkringsskada täcks av försäkringen. Försäkringen omfattar också förlust av pengar och inredning som du investerat i träningscentret.

Avbrottsförsäkring – en enkel och omfattande avbrottsförsäkring om det uppstår ett avbrott i din verksamhet.
Vid en skada, eller om en av dina leverantörer inte kan leverera så täcker försäkringen kostnaden av det avbrott som du drabbas av.

Ansvarsförsäkring – en heltäckande ansvarsförsäkring om dina kunder utsätts för en skada.
Försäkringen täcker det skadeansvar som uppstår vid person och egendomsskada i enlighet med de skadeståndsregler som gäller. Detta gäller exempelvis om en kund skadar sig i ditt solarium. Juridiska kostnader och eventuella domstolskostnader täcks också.

Ansvarsförsäkringen omfattar också professionsansvar, det vill säga skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Rättsskyddsförsäkring – en försäkring för dina juridiska kostnader om du hamnar i rättsliga processer.
Rättsskyddsförsäkring täcker dina juridiska och rättsliga kostnader som uppstår i samband med en försäkringsskada.

Service, service och efterservice
Vår affärsidé är att optimera din riskhantering genom att erbjuda de mest omfattande försäkringslösningarna för din verksamhet och ditt företag. En bred kunskap och många års erfarenhet är grunden för vår verksamhet. Vi är alltid på din sida om du har frågor om försäkringar, eller drabbas av en skada.