Kapitalförvaltning

Vi förvaltar andras pengar som om de
vore våra egna.

Vårt mål är att erbjuda dig en kvalificerad kapitalförvaltning där du inte bara förstår vad du investerar i, utan också varför.

Vi erbjuder en bred och kompetent finansiell rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner. Vi utgår alltid ifrån en helhetssyn där kundens specifika förutsättningar, behov, riskprofil, prioriteringar och mål är det som styr.

Vi förvaltar kapital, men också förtroende. Vår rådgivning bygger på en bred och djup analys av finansmarknaden och avgörande omvärldsfaktorer. Vi strävar ständigt efter maximal tillförlitlighet och träffsäkerhet i våra investeringsråd.

Vi garanterar alltid en öppenhet och tydlighet i hela vår rådgivningsverksamhet. Det förs en löpande dialog med kunden – för ett ökat engagemang och delaktighet. Vår strävan är att kunden ska känna sig trygg, ha förståelse och känna sig nöjd.

Erbjudande
Pensum erbjuder förvaltning och rådgivning av både noterade och onoterade tillgångar på depå eller via försäkringsskal.

Genom våra tillstånd hjälper vi dig bland annat med handel av aktier och räntebärande instrument – antingen direkt över en börs eller i form av fonder.

Vi täcker ett stort antal alternativa investeringsprodukter. Vi har även en omfattande kunskap om alternativa tillgångar inom fastigheter, private equity, infrastruktur med mera. Vi gör regelbundet analyser av de olika förekommande strukturerna, men vi kan även utvidga och fördjupa analysen utifrån kundens specifika innehav.

Analys
Våra råd bygger på analyser från utvalda samarbetspartners inom olika specialområden och tillgångsklasser.

Även om Pensum Kapitalförvaltning är en nischaktör har vi stort fokus på att ligga i framkant av analysen. Vi arbetar med fristående analyshus i arbetet med våra rekommendationer och marknadssyn. Fråga gärna våra kapitalförvaltare om vårt samarbete med BCA Research på macro och marknadsanalys. Inom enskilda aktier och obligationer har vi god analys på norska och svenska värdepapper.

Tekniska lösningar.
Tillgång till hela utbudet av fonder, aktier och obligationer över hela världen. Vi erbjuder kostnadseffektiv tillgång till investeringar i valutor, råvaror, ETF:er med mera. Detta inkluderar möjligheten att skydda portföljen för fall i marknaden.

Du kan följa utvecklingen på dina investeringar dagligen via inloggning på vår hemsida. Våra kunder kommer också få en grundlig analys av sin portfölj med fokus på risk och korrelation mellan olika tillgångsklasser och värdepapper i portföljen.

Neutralitet och professionalism.
Det är en självklarhet att du som kund får de bästa lösningarna som vi kan erbjuda när det gäller pris, produkter, skatteoptimala lösningar, uppföljning och service.

Vi strävar efter att minska kostnaderna i portföljen med hjälp av indexfonder och börshandlande fonder, vi ser detta som det mest lämpliga och kapitalförvaltarna kan visa på konkreta mervärden.