Diskretionär förvaltning

Frihet under ansvar.

För kunder som inte önskar vara delaktiga i de löpande investeringsbesluten erbjuder vi diskretionär förvaltning. Det innebär att du som kund överlåter förvaltningsbesluten till oss. Förvaltaren har fullmakt att löpande genomföra omplaceringar inom de ramar som vi tillsammans har kommit överens om till exempel avseende marknadsrisk, likviditet och volatilitet. Fördelen med diskretionär förvaltning är att du själv inte behöver vara aktiv, utan har en förvaltare som ständigt bevakar din investering utifrån det aktuella marknadsläget.

Diskretionär förvaltning innebär ett extra stort ansvar för oss. Vi fattar viktiga ekonomiska beslut åt våra kunder. Vi måste därför varje dag förtjäna ett fortsatt förtroende.