Investeringskommitté

Investeringskommitté.

Pensum har en investeringskommitté som består av interna och externa resurser som ska kvalitetssäkra vår marknadssyn, allokeringssyn och placeringssyn.

Kommittén består av personer som har mellan 16 och 28 års erfarenhet av finansbranschen och som har haft ledande positioner som bland annat finansanalytiker på Servisen Fondkommission och analyschef och finansanalytiker på Alfred Berg och Partner på  ABG Sundal Collier.