Investeringsrådgivning

Vi gör aldrig en förändring utan ditt godkännande.

Den konsultativa rådgivningen innebär att våra förvaltare föreslår en förändring i portföljen. Kunden avgör sedan i samtliga fall om förändringen skall genomföras eller inte.

Att stå fri i investeringsrådgivningen är i grunden en självklarhet och en förutsättning för att kunden skall kunna känna ett förtroende för oss. Vi står helt fria att alltid föreslå den investering som passar kunden bäst, oberoende vem som är leverantör.

I dagens marknad betalar de flesta kunder enbart produktavgifter. Rådgivaren får istället betalt för sina tjänster genom provisioner från produktavgifterna. Vi anser att detta system gynnar produkter med höga avgifter, då dessa produkter ger den högsta ersättningen till rådgivare hos banker och mäklare.

För dig som investerar är detta negativt på framförallt två sätt, dels så begränsar systemet urvalet till de produkter som betalar de bästa provisionerna och minskar därigenom dina möjligheter att hitta de bästa produkterna. Sedan äter de höga avgifterna upp din avkastning.

Pensum tar betalt direkt av våra kunder och använder i stor utsträckning fonder av institutionell klass, som har låga avgifter då de inte ger någon kick-back till rådgivaren. Genom detta vågar vi påstå att vi har ett kristallklart gemensamt intresse med våra kunder.