Produkter och lösningar

Produkter och lösningar.

Våra kapitalförvaltare har lång erfarenhet av finansmarknaden. Vi har goda kunskaper om onoterade fastighetsaktier, infrastruktur, shipping och private equity.

Som en fristående aktör på en finansiella marknaden använder vi oss av analys av enskilda aktier, obligationer och fonder från de bästa förvaltningshusen i Norden och globalt.

Vi erbjuder lösningar som är individuellt anpassade för våra kunder:

  • Portföljer med kundanpassad risknivå  (Konservativ, Defensiv, Moderat, Dynamisk eller Offensiv)
  • Pensum Nordisk Utdelningsportfölj
  • Pensum Nordisk Aktieportfölj
  • Pensum Global Obligationsportfölj

Du bestämmer själv  om du vill vara aktiv i förvaltningen av din portfölj , eller om du vill överlåta besluten till oss inom det överenskomna mandatet.