Våra tillstånd

Våra tillstånd.

Pensum Asset Management agerar under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur de Financier (CSSF), som är Finanstilsynets ( Norge) och Finansinspektionens ( Sverige) motsvarighet i Luxemburg.

Pensum har tillstånd för gränsöverskridande verksamhet till Norge och Sverige under tillsyn av Finanstilsynet i Norge och Finansinspektionen i Sverige.

 • Mottagande & vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument
 • Portföljförvaltning
 • Valutatjänster i samband med investeringstjänster
 • Investeringsrådgivning
 • Förvaring av finansiella instrument för kund samt kontanta medel
 • Rådgivning till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
 • Investeringstjänst mm för underliggande derivat vid investeringstjänster
 • Utförande av order på kunders uppdrag
 • Lämnande av kredit till inv för transaktion i finansiella instrument
 • Investerings- och finansanalys & allm rekom av finansiella instrument

Klicka här om du vill läsa mer om Pensum Asset Management hos Finansinspektionen.

Pensum försäkringsförmedling:

 • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (indirekt)
 • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
 • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) försäkrings förmedling.
 • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (indirekt)
 • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
 • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt o indirekt)  Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt  o indirekt)
 • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt) Gränsöverskridande handel

Klicka här om du vill läsa mer om Pensum AB hos Finansinspektionen.