Kundavtal

Kundavtal

Nedan hittar du kundavtalet för att bli kund hos Pensum med orderförmedling som förvalt tjänstekoncept. Är du intresserad av något av Pensums övriga tjänstekoncept såsom investeringsrådgivning eller försäkringsförmedling så vänligen ta kontakt med oss.

  • Samtliga sidor i kundavtalet skall vara signerade med dina initialer
  • Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter sanningsenligt och undertecknar avtalet på sista sidan
  • Det är viktigt att du skickar med en kopia på ditt pass tillsammans med kundavtalet, andra ID såsom körkort godtas ej

Kundavtal Privat

Utöver det som stod ovan gäller även detta för kundavtal för bolag.

  • Vidimerad passkopia för delägare med en ägarandel på 25 % eller mer
  • Utskrift från aktieboken

Kundavtal Bolag

När du fyllt i och undertecknat kundavtalet skickar du detta antingen med e-post till makleri@pensum.se eller med post till:

Pensum Kapitalförvaltning Filial
Att: Kundavtal
Box 7121
103 87 Stockholm

Observera! För att bli kund hos Pensum måste ni minst ha ett samlat kapital om 300 000 kr eller mer. Ifall ni har mindre och önskar att bli kund hos Pensum behöver ni göra en insättning på återstående belopp. 

Har du frågor? Kontakta gärna oss här eller ring 08- 41 00 65 01