Nytt förlängt avtal med Gymnastikförbundet!

Pressmeddelande 2016-04-21

 

Pensum och Gymnastikförbundet fördjupar samarbetet

Gymnastikförbundet och försäkringsmäklaren Pensum har ett mångårigt samarbete bakom sig. Nu har ett nytt och fördjupat samarbetsavtal ingåtts.

Avtalet omfattar två olika områden, medicinska frågor och en sponsordel som är kopplad till hela gymnastiken och den utvecklingsmodell som svensk gymnastik arbetar med. Avtalet är på tre år och uppgår totalt till drygt två miljoner kronor vilket är en tredubbling jämfört med tidigare samarbetsavtal.

– Jag är mycket stolt och glad över vårt fördjupade samarbete. Pensum kommer tillsammans med andra parter att bidra med en ökad kunskap inom det skadeförebyggande området. Det är också glädjande att de ser positiva värden i hela vår verksamhet och att samarbetet kommer att stärka vårt varumärke, säger Johan Fyrberg generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Det medicinska området handlar om att öka kunskapen kring skadeförebyggande frågor och nå ut med den informationen till de olika gymnastikföreningarna i landet. Men det handlar också om att bygga upp en struktur och ett nätverk inom vården, så att gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs.

– Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och ytterligare stärka samarbetet med Gymnastikförbundet. Vi ser gymnastikförbundet som väldigt professionella, spännande och kompetenta och det fördjupade samarbetet passar mycket väl in i vår offensiva strategi att komma närmare idrotten. Framöver så är vi övertygade om att fler idrotter kommer att kunna dra nytta av den kompetens som vi kommer bygga upp i samarbetet med gymnastikförbundet, avslutar Olof Svensson, vd på Pensum.

 


För mer information kontakta:

Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet,

Olof Svensson, vd Pensum, 070-2873995

Lotta Darlin, kommunikations- och marknadschef Gymnastikförbundet, 0708 – 91 21 07