Arbetsmetodik och analys

Arbetsmetodik och analys inom Kapitalförvaltning.

Utbudet av information är större än någonsin, både från media och olika förvaltare, banker och andra aktörer. Vi tycker det är viktigt att vår analys skall vara oberoende och neutral.  Vi använder oss därför av branschens ledande analysföretag, BCA Research.

BCA är världens största oberoende analysföretag och är känt för mycket hög kvalitet på sina analyser. När vi väljer fonder använder vi oss inte bara av interna resurser utan också av till exempel BCA men också Morningstar och andra aktörer. Vi undersöker fondens kapitalflöden, avgiftsstrukturer, ledningsgrupp och konsekvens i administration. Ett slutgiltigt beslut om val av marknadssyn och produkter går också igenom vår investeringskommitté, som består av ledande befattningshavare med lång erfarenhet och stor kunskap av den finansiella marknaden. Investeringskommittén består också av externa resurser och leds av en engagerad konsult. I urvalsprocessen av nya produkter tittar vi också på kvalitativa parametrar. Vi arbetar kontinuerligt med förvaltarbesök där vi kvalitetssäkrar varje leverantör. Vår marknadssyn är naturligtvis föremål för fortlöpande bedömning.

Grundläggande i vår tjänst för investeringsrådgivning är att kunden över tid bör räkna med att uppnå en god riskjusterad avkastning. Baserat på våra rekommendationer kommer kunden själv bestämma valet av placeringar. Våra rekommendationer ges först efter det att kunden har lämnat information om vilken risk, tidshorisont, likviditetskrav och vilka andra placeringar kunden har. I enlighet med de europeiska reglerna för investerarskydd  MiFID blir alla kunder klassificerade i enlighet med dessa regler.

Kunden kan också i samråd med sina rådgivare välja diskretionär förvaltning. Detta innebär att kunden och Pensum tillsammans hittar ett mandat för hur Pensum skall förvalta klientens tillgångar. Diskretionär förvaltning är lämplig för de kunder som är mer eller mindre passiva i förhållande till sina investeringar.