Juridisk information

Juridisk information.

Pensum är registrerade försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.