Juridisk information

Juridisk information.

Pensum är registrerade försäkrings- och fondförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Inom kapitalförvaltning är vi registrerade som ett värdepappersbolag och övervakas av CSSF i Luxemburg, Finanstilsynet (Norge) och Finansinspektionen (Sverige). Vi prioriterar att du ska vara nöjd med det arbete som vi utför. Om du ändå skulle känna att du inte är helt nöjd, kontakta oss.