Registrering och tillsyn

Registrering och tillsyn.


Pensum försäkringsförmedling:

  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (indirekt)
  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkrings förmedling.
  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (indirekt)
  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt och indirekt)  Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt och indirekt)
  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt) och gränsöverskridande handel

Klicka här om du vill läsa mer om Pensum AB hos Finansinspektionen.