Vår historia

Vår historia.

När Pensum startade 2002 var målet att skapa en engagerad försäkringsrådgivare som arbetar med samtliga försäkringsbolag på marknaden med ett djupt engagemang i relationen till sina kunder. Någon att lita på med andra ord.

Idag är vi fortfarande en stark försäkringsrådgivare och minst lika engagerade. Men åren sedan starten har även gett oss både erfarenhet och kunskap. Vi förmedlar alla typer av försäkringar.

Och då vi sedan 2010 är en etablerad aktör på den finansiella marknaden kan vi även erbjuda hög kompetens och service inom kapitalförvaltning och corporate finance. I takt med att finansmarknaden blivit allt mer komplex har vikten av kvalificerad investeringsrådgivning ökat. Vår kapitalförvaltningstjänst har vuxit år för år.