Vår historia

Kompetens och erfarenhet är vår styrka. Öppenhet och suveränitet är våra löften.

När Pensum startade 2002 var målet att skapa en oberoende och engagerad försäkringsrådgivare – helt fristående från försäkringsbolagen, och djupt engagerad i relationen till våra kunder. Någon att lita på med andra ord.

Idag är vi fortfarande fristående och minst lika engagerade. Men åren sedan starten har även gett oss både erfarenhet och kunskap. Vi förmedlar alla typer av försäkringar.

Och då vi sedan 2010 är en etablerad aktör på den finansiella marknaden kan vi även erbjuda hög kompetens och service inom kapitalförvaltning och corporate finance. I takt med att finansmarknaden blivit allt mer komplex har vikten av kvalificerad investeringsrådgivning ökat. Vår kapitalförvaltningstjänst har vuxit år för år.

Vi är ett partnerägt bolag. Det innebär att vi har en platt organisation med högt i tak och snabba beslutsvägar. I arbetet med våra kunders kapitalförvaltning, försäkringsskydd och pensionslösningar jämför och utvärderar vi kontinuerligt utbudet av olika produkter och lösningar på marknaden. Vi står fria att alltid basera våra rekommendationer på varje enskild kunds specifika situation.