Vår historia

Vår historia.

När Pensum startade 2002 var målet att skapa en engagerad försäkringsrådgivare som arbetar med samtliga försäkringsbolag på marknaden med ett djupt engagemang i relationen till sina kunder. Någon att lita på med andra ord.

Idag är vi fortfarande en stark försäkringsrådgivare och minst lika engagerade. Men åren sedan starten har även gett oss både erfarenhet och kunskap. Vi förmedlar alla typer av försäkringar.

Pensum ingår sedan 2021 i Tydliga koncernen som är Sveriges snabbaste växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 300 försäkringsförmedlare anslutna till sig, vilket ger oss förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.