Vår idé och vision

Tre områden. Tre styrkor.

Pensum är verksam och specialicerad inom följande tre affärsområden: Kapitalförvaltning, försäkringsförmedling och corporate finance.

Pensum kapitalförvaltning består av både kvalificerad investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning

Inom försäkringsförmedling är de största områdena liv- och pensionsförsäkringar, företagsförsäkringar, konstförsäkringar och olika idrottsförsäkringar för förbund, föreningar och individuella idrottsutövare.

Vår corporate finance-avdelning är i huvudsak lokaliserad till vårt Luxemburg-kontor och hanterar bland annat M&A, företagsetableringar och kapitalanskaffning, samt konsultationer inom finansierings- och strukturfrågor. Vi erbjuder även fondadministration för fondbolag.

Utifrån varje kunds specifika behov av kapitalförvaltning, försäkringsskydd och pensionslösningar erbjuder vi på Pensum skräddarsydda och genomtänkta produktlösningar baserade på aktuellt marknadsutbud. Det innebär ett ärligt och engagerat agerande från vår sida – där kompetens, tillgänglighet och erfarenhet alltid ingår som en del av vår personliga service.