Verksamhetsområden

Tre områden. Tre styrkor.

Pensum är verksamt och specialicerat inom följande tre affärsområden: Kapitalförvaltning, försäkringsförmedling och corporate finance.

Pensum kapitalförvaltning består av både kvalificerad investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning

Inom försäkringsförmedling är de största områdena liv- och pensionsförsäkringar, företagsförsäkringar, konstförsäkringar och olika idrottsförsäkringar för förbund, föreningar och individuella idrottsutövare.

Vår corporate finance-avdelning är i huvudsak lokaliserad till vårt Luxemburg-kontor och hanterar bland annat M&A, företagsetableringar och kapitalanskaffning, samt konsultationer inom finansierings- och strukturfrågor. Vi erbjuder även fondadministration för fondbolag.