Vanliga frågor

Vanliga frågor

Varför får jag denna information från Pensum?
Navexa Securities ingick i samband med avvecklingen av sin verksamhet en överenskommelse med Pensum där Navexas kunder får möjligheten till en naturlig övergång till Pensum med tillgång till samma tjänster och service som tidigare. Pensum har i samband med avvecklingen av Navexas verksamhet rekryterat Navexas främsta mäklare för att fortsätta driva en andrahandsmarknad och orderförmedling men med ett avsevärt större produktutbud och flera sidotjänster.

Varför avvecklar Navexa sin verksamhet?
I samband med att Blackstone gick in som delägare i Navexas moderbolag under 2015 togs ett strategiskt beslut om att avveckla all verksamhet knuten till kapitalförvaltning för att i framtiden enbart fokusera på fastighetsförvaltning.

Påverkas mina placeringar av detta?
Nej, dina placeringar påverkas inte av denna förändring.

Kan jag få samma hjälp på Pensum som jag fick på Navexa?
Ja, Pensum kommer erbjuda dig samma service och tjänster som tidigare inom orderförmedling men med ett avsevärt större produktutbud. Därtill erbjuder Pensum flera olika tjänstekoncept utöver orderförmedling som investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.

Hur blir jag kund på Pensum?
Du blir kund hos Pensum genom att antingen skriva ut det kundavtal som finns på vår hemsida och skickar in det alternativt tar kontakt med mäkleriet för att få detta postat eller bokar ett möte med en av våra investeringsrådgivare.

  • Observera! För att bli kund hos Pensum måste ni minst ha ett samlat kapital om 300 000 kr eller mer. Ifall ni har mindre och önskar att bli kund hos Pensum behöver ni göra en insättning på återstående belopp. Alternativt fortsätta förvara dina investeringar hos Trac Services som övertog samtliga depåer i samband med Navexas avveckling.

Vad kostar det att bli kund hos Pensum?
Det kostar ingenting att bli kund hos Pensum och väljer du att vara kund på mäkleriet så tillkommer inga fasta avgifter utan du betalar endast ett courtage i samband med de transaktioner du gör i form av köp, sälj och byten av investeringar, se separat prislista. Väljer du att bli kund på investeringsrådgivning så tillkommer en fast portföljavgift, återkom för att boka ett möte med en rådgivare för mer information om detta.

Hur gör jag med min deklaration?
Alla dina deklarationsuppgifter för inkomstår 2015 finns tillgängliga och tillhandahålls av Navexa. Väljer du att bli kund hos Pensum kommer Pensum att erbjuda dig alla framtida deklarationsuppgifter och underlag du behöver.

Vad händer med andrahandsmarknaden?
Andrahandsmarknaden på Navexa Securities avvecklas i samband med att verksamheten läggs ner. Andrahandsmarknaden kommer fortsätta drivas i Pensums regi i samma form som tidigare med möjlighet till både köp och försäljningar av onoterade aktier. Pensum har rekryterat Navexas främsta mäklare och du kommer känna igen flera av de personer du tidigare haft kontakt med.

 Hur lägger jag en order?
När du väl fyllt i och skickat in det nya kundavtalet så är det bara att ta kontakt med en av våra mäklare för att registrera en order på andrahandsmarknaden eller investera i någon av våra andra produkter.

Gäller insättningsgarantin fortfarande?
Ja, insättningsgarantin gäller fortfarande enligt gängse svenska regler.

 

Har du fler frågor? Kontakta gärna oss här eller ring 08- 41 00 65 01